В проекта за изграждане на Вик инфраструктура на Шабла и района освен град Шабла ще бъдат включени и Къмпинг „Шабла”, правителствената резиденция, нос „Шабла”, където има рибарско селище и евентуално с. Тюленово. Това каза пред Агенция „Фокус” кметът на Шабла Красимир Кръстев. Той обаче обясни, че обхватът на обществената поръчка е такъв, че той може да бъде разширен или свит от специалистите в зависимост от разположението на пречиствателната станция, отстоянието- дали ще е икономически изгодно да се препомпва на големи разстояния или да се мине към няколко по-малки локални пречиствателни станции. „Ние ще дадем възможност на специалистите да ни посъветват, така е ние да може да изберем икономически най-изгодното решение и такова решение, че да е най-щадящо за природата”, беше категоричен Кръстев.

Изработва се и общ устройствен план на Шабла. „Там, където има разрешено курортно строителство и то може да бъде извършено, няма да се започва строителство без изграждане на прилежащата инфраструктура. Това означава, че първо ще трябва да си изградят инфраструктурата, а след това ще строят”, каза още кметът на Шабла.

Проектът „Техническа помощ за изготвяне на проект за интегриран воден цикъл, рехабилитация, реконструкция и изграждане на канализационна мрежа с довеждащи канализационни колектори, пречиствателни съоръжения и реконструкция, рехабилитация и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Шабла” е разработен във връзка с Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 год.”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Росица ГЕОРГИЕВА
Агенция “Фокус”