ОУП

Както вече няколко пъти писахме екип на  ТПО Варна ЦППБО се зае с подготвянето на общ устройствен план на Община Шабла. По надолу ви представяме вече публикуваните предварителни проекти на проектантския колектив за да може да се запознаете още на този етап с него и да отправите своите възражения към ТПО Варна или община Шабла.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Прогноза за социално – икономическо и пространствено развитие
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ (Декември 2008)

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Схема на вида собственост

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  Собственост

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Транспортна инфраструктура

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  Транспортна инфраструктура

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Рекреационни и туристически (напр. Велосипедни и Конни) маршрути

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  Велосипедни и Конни алеи

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Рекреационно – туристически функции

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  Рекреация

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -
Зелена система

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ШАБЛА -  Зелена система

Към общия устройствен план е  добре да  добавим и мастерплановете на защитени местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”.

Намерете ни в Google +