Всички статии за ‘Дуранкулашко езеро’

Община Шабла получи одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осъществяване на проект за управление на защитените местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ и развитие на устойчив туризъм, съобщиха от кметската администрация. Проектът ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година с 262 616 лева. Сумата представлява 100% от общо [...]

Галина Михайлова в-к Добруджанска трибуна Едва 5-10 на сто от случаите на бракониерство на територията на Дуранкулашкото и Шабленското езеро се регистрират от РИОСВ-Варна. Мерките срещу извършителите не винаги са ефективни. Проблемът с бракониерите е много сериозен за цялата страна, а от гледна точка на природозащитниците той е първостепенен …

До: Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите На вниманието на: Европейска комисия, Брюксел СТАНОВИЩЕ на Коалиция „За Да Остане Природа” в България по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена зона “Дуранкулашко езеро” BG0002050 Уважаеми г-н Министър, След като се запознахме [...]

“По предварителни данни по-малко птици от семейството на гмурците са наблюдавали в морето екипите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) при среднозимното преброяване на водолюбивите птици от 16 до 18 януари”, съобщи Ивайло Иванов – регионален координатор на БДЗП – Варна. Иванов обяснява ниската им численост със сравнително топлото за януари време. Орнитологът определя [...]

В общините Шабла и Каварна стартират обществени обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и Калиакра за защитени зони с влизането им в екологичната мрежа “Натура 2000″. Програмата “Натура 2000″ е съпроводена с редица спорове, откакто се заговори за нея. Заради неяснотите в ограничителния режим, който се предвижда в екологичната мрежа, [...]

През 1971 г., на 2 февруари, в иранския град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Оттогава тази дата се отбелязва като Ден на влажните зони. Целта с приемането на този международен документ е да се обединят усилията за опазването на важните екосистеми. Всяка една от [...]

Обрасването на водоеми с тръстика и негативните последствия от това изпитват Дуранкулашкото и Шабленското езера, съобщи Стоян Нонев, уредник в отдел „Природа” в регионалния исторически музей в Добрич, предаде кореспондентът на радио „Фокус” – Варна. Почти от 10 години на територията на двата водоема не се коси тръстика, което е причина за обрасване на водоемите [...]

Експерти от РИОСВ-Варна взеха участие в 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици, което се проведе в периода 16-18 януари. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за мониторинг в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. В периода 16-18 януари преброяването се извърши от [...]

Червеногуши гъски над Дуранкулашко езеро

Горски стражари дебнат бракониери край езерата Шабла и Дуранкулак. В събота и неделя три екипа са проверили над сто авджии, които са пробвали мерника си за диви патици и гъски. За „Народно дело“ заместник-директорът на Районното управление на горите – Варна, инж. Стоян Саров напомни, че глобата за отстреляна червеногуша гъска, която е записана в [...]

Проектно предложение ”Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” внесе община Шабла в МРРБ, съобщиха от общината. Обект на проекта са Шабленското и Дуранкулашкото езера, които са защитени местности. Проектът ще включва пакет от меки мерки, като изработване на мастър-планове на защитените територии, технически проекти за изграждане на екотуристическа [...]