Всички статии за ‘НАТУРА 2000’

Zashtintena-Zona-Bilo-Proekt

Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било”. Защитената зона е разположена в землищата на: с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. [...]

ЗАПОВЕД № РД-259 от 16 март 2010 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми­нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) …

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗАПОВЕД № РД-258 от 16 март 2010 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми­нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. …

В общините Шабла и Каварна стартират обществени обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и Калиакра за защитени зони с влизането им в екологичната мрежа “Натура 2000″. Програмата “Натура 2000″ е съпроводена с редица спорове, откакто се заговори за нея. Заради неяснотите в ограничителния режим, който се предвижда в екологичната мрежа, [...]

Бизнесменът Гриша Ганчев бил върнал на държавата скандалния горски терен край Шабла, в който попадаха и пясъчни дюни изключителна публична държавна собственост. Това станало с нова заменка с терени на държавата, при която той взел гори в ловешкото ловно стопанство “Бялка“, което стопанисва. Това съобщи по време на организиран частен търг за елитни коне край [...]

инвестиционните намерения в защитена зона Калиакра

Министърът на околната среда Джевдет Чакъров забрани за една година строителството в района на Калиакра. Мотивът е да бъдат опазени “значими природни местообитания и видове заради наличието на много планове, проекти и инвестиционни предложения за строителство”. Заповедта се отнася за Каварна, селата Тюленово, Божурец, Българево, Камен бряг, Свети Никола и Топола. С нея се забранява [...]

Върховната административна прокуратура подканва строителния министър Асен Гагаузов да заведе дело и да обяви за нищожна разрешената от бившия аграрен министър Нихат Кабил замяна, според която офшорните фирми “Лийдър”, “Соутрейдинг” и “Джитрейд” получиха общо 1955 дка край Шабла срещу техни 2300 дка гора в Ловеч и Лесидрен. По информация от пресата фирмите са свързани с [...]

Шабла в НАТУРА 2000 с уникална крайморска степна екосистема

Напълно разбираемо, малцина обърнаха внимание на следната информация в добричкия вестник „Добруджанска трибуна” от понеделник: „Поле със сухи треви с площ около 500 дка горя вчера край шабленското село Езерец”. Обяснението на пожарникарите е просто: сухи треви, жега, незагасен фас. Според очевидци нещата стоят другояче. Въпросното „поле със сухи площи” е включена в НАТУРА 2000 [...]

Липсата на общ устройствен план /ОУП/ на Община Шабла задържа развитието по заявените до сега инвестиционни намерения, каза кметът Красимир Кръстев. Подобен е случаят с фирма “Литекс-България” АД. Инвестиционното й намерение да се изгради голф игрище до село Езерец е одобрено още от предишния Общински съвет, но няма развитие. На заседание на 25 август временната [...]

Шабла в НАТУРА 2000

Екипът на shabla.be ви предлага детайлна карта на региона на Шабла с предложените за включване ( а някой и вече одобрени) зони по НАТУРА 2000. ДЕТАЙЛНА КАРТА ПО НАТУРА 2000 за  региона на ШАБЛА »