Всички статии за ‘ветрогенератори’

инвестиционните намерения в защитена зона Калиакра

Министърът на околната среда Джевдет Чакъров забрани за една година строителството в района на Калиакра. Мотивът е да бъдат опазени “значими природни местообитания и видове заради наличието на много планове, проекти и инвестиционни предложения за строителство”. Заповедта се отнася за Каварна, селата Тюленово, Божурец, Българево, Камен бряг, Свети Никола и Топола. С нея се забранява [...]

На заседание на комисията по “Териториално и селищно устройство” към Община Шабла е разгледано предложение за преотреждане на земя за изграждане на тържище за плодове и зеленчуци. Инвестиционното намерение е заявено от варненската строителна фирма „Кондор-Комерс” ЕООД. Съветниците са разгледали и докладна записка за одобряване на предложение за изменение на ТУП за ветрогенератори. Наредба за [...]