Пътят към Фара на нос Шабла ще ви отведе към село Тюленово и неповторимите скални и пещерни образования на Тюленовския бряг.

По пътя, сред слънчогледовите ниви, ще ви „помахат“ равномерно поклащащите се качалки за добив на нефт. Паметник, издигнат край залива на с. Тюленово, напомня за датата 31.05.1951 г., когато тук е открито първото нефтено находище в България от българо-съветска геоложка експедиция. На тази дата (31 май) жителите на село Тюленово провеждат и своя селски събор. През 1954 година се създава предприятие за добив на нефт и газ, наречено „Течни горива”.

Според геоложките проучвания, добивът е трябвало да продължи 15-20 години, но и до днес, в близост до Тюленово, са разположени нефтени сонди, както и цистерни за нефт и мазут и нефтени чукове за добив. При добива на петрола помпите вадят сярна минерална вода, която се излива в морето, като на места тръбите образуват водопад от горещата течност.

Живописният скален бряг на село Тюленово се намира на 12 км от гр. Шабла и е в непосредствена близост до Камен бряг. Скалистите брегове северно и южно от с. Тюленово, заедно с прилежащата степ и морска акватория, са част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – по Директива за опазване на дивите птици и по Директива за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Най-голямата природозащитна стойност край Тюленово са понто-сарматските степи, които дават местообитание на степни тревни съобщества, сред които доминират житните треви. Районът около Тюленово е и с орнитологично важно значение, тъй като е разположен на втория по големина миграционен път в Европа – Via pontica.

Всяка есен от август до октомври преминават множество щъркели, пеликани и жерави, както и грабливи птици, включително световно застрашените видове степен блатар, ловен сокол и царски орел. За почивка и хранене в района спират и многобройни ята прелетни пойни птици, пъдпъдъци и световно застрашения ливаден дърдавец. В района зимуват значителни количества водолюбиви птици, основно гъски, които се задържат от декември до март. Те нощуват в морето и се хранят в нивите във вътрешността. Макар и в малки количества, редовно се среща и световно застрашената червеногуша гъска.

Брегът край Тюленово е неповторимо съчетание от рифове, стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium, неблагоустроени пещери и подводни или частично подводни морски пещери, образуващи пещерни колонии. Казват, че Тюленово е меката на скалните катерачи и на подводните гмуркачи. Природният феномен „Скалния мост“, сътворен под грохота на морските вълни, от началото на 2020 г. е със статут на „природна забележителност“.  Още снимки от брега може да видите в галерията ни снимки и информация от Тюленово.

По крайбрежието на този живописен морски бряг през 2020 г. са поставени шест пейки-пластики, които придават художествена стойност и хармонират с дивия морски пейзаж. На тях може да си направите неповторими селфита и да преживеете незабравими мигове от съприкосновението си с красотата на природата!

Текстът е предоставен от Зелен образователен център, гр. Шабла.
За повече информация: Адрес: 9680 гр. Шабла. ул. „Равно поле” № 57А;
Тел: +359 5743/ 42 00; E-mail: grееncenter@ob-shabla.org; Facebook: https://www.facebook.com/GTC.Shabla
От Центъра могат да Ви помогнат с информация, водачи, маршрути, бинокли, палатки и др