Представяме ви един много добър документален/образователен филм за влечугите, които се срещат по гористите и степните местообитания по крайбрежието на Североизточна България. Във филма ще се запознаете с видовото им разнообразие, начина им на живот и още много други интересни аспекти от тяхната биология и поведение.

  • Ще научите интересни неща за за най-популярните гущери и за техните подвидове, които често бъркаме със змиите – слепоци и змиегущери и как да ги различаваме. Ще видите стенни гущери, кримски гущер, ивичест гущер, зеления гущер, късокракия гущер (сцинк), колхидския слепок и змиегущерa
  • Ще се запознаете с костенурките които се намират в района, какво е направено за тяхната защита от човешкото въздействие върху региона и какви са навиците на водните костенурки.
  • И разбира се  ще разберете че колкото и разнообразни и шарени да са змиите населяващи района, те в по голямата си част въобще не се опасни за хората. Ще се срещнете с пепелянката и ще разберете доколко е опасна тя за нас,  ще видите какви великолепни създания са смоците – голям стрелец, смок мишкар, пъстър смок, ще разберете защо може да е неприятна срещата с жълтоуха и сива водна змия.

Филма е реализиран с финансовата помощ на МИРГ “Шабла – Каварна – Балчик”.