Шабла и румънската община Лиману ще си партнират по проекта “Трансгранична обиколка на велосипед”, който беше одобрен на последното заседание на Общинският съвет. В рамките на проекта ще бъде изградена нова велоалея, която ще бъде разположена успоредно на главния път I-9 – от българо-румънската граница през село Дуранкулак до Шабла, и ще бъде рехабилитиран и пътят към къмпинг “Космос” край Дуранкулак.

Двете общини ще кандидатстват за финансиране по новата Проектът е по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 г., приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1 “Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство”, а максималната стойност на очакваната подкрепа е 3 000 000 евро. Община Шабла е готова да съфинансира начинанието в размер на 2% от стойността на проекта. Общинският съвет в Шабла вече одобри финансиране проектирането за близо 18 500 лева от тазгодишния бюджет, като следващата стъпка е да бъде подготвен техническия проект за велосипедното трасе.

С изграждането на новата велосипедна инфраструктура двете общини очакват да привлекат повече туристи и по-добре да опазят природното богатство и културното наследство в трансграничния регион.