На 7-ми декември ще бъде открита възстановената сграда на читалището в село Езерец съобщавиха от община Шабла. Статутът на народно читалище ”Отец Паисий 1901” е възстановен наскоро по инициатива на читалищното настоятелство. Културният институт ще се помещава в сградата на бившата детска градина в селото.

Строително-монтажните работи, възлизащи на стойност 50 хил. лева, са извършени по проект на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла-Каварна-Балчик.

Ремонтираната сграда ще бъде обособена като място за съхранение на културно-историческото наследство на региона. Предвижда се там да има историческа експозиция с акцент върху рибарството, което е основен поминък на населението.

В Езерец ще бъде открита още една придобивка за жителите на селото – новоизградената спортна площадка.