На 4-ти август  в района на Големия остров край село Дуранкулак бе направена първа копка на обектите, които ще се изграждат по проект „Създаване на екологично и културно-туристически продукт – „Селищна могила на Големия остров – с. Дуранкулак“.  Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони, като целта му е да се създадат условия за увеличаване притока на туристи в региона чрез създаване и популяризиране на туристически продукт за културно-исторически и екологичен туризъм.

По проекта ще се работи по изграждане на място за маневриране на превозни средства, оформяне на екопътека, наколна пътека, оформяне на кътове за отдих, навес-приемна и др.  Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 270 920 лева. Ще бъде създаден пешеходен маршрут с дължина 750 м. по западния бряг на Дуранкулашкото езеро и ще се популяризира туристическият продукт „Селищна могила на Големия остров”. Уникалността на острова, разположеният на 100 дка некропол, има възможност да се овладее с нов проект, като по този начин тази люлка на европейската цивилизация ще стане достъпна за посещение на туристи от цял свят.

Първата копка бе направена от областният управител на Добрич  заедно с председателя на Общински съвет в Шабла Живко Спасов и кмета на Дуранкулак Зюмбюл Медаров. След това областния управител Недко Марчев сподели, че мястото за него е натоварено с особен емоционален заряд , защото преди 35 години сам е участвал в археологическите разкопки край Дуранкулашко езеро.

ДА ПРИПОМНИМ ЧЕ:

Районът разполага с уникални по рода си природни ресурси и богато културно-историческо наследство, сред които защитена местност „Дуранкулашко езеро”, миграционен път „Via Pontica”, археологически находки доказващи, че животът на това място започва през VІ хил. пр. Хр. и бележи началната фаза на неолитно-енеолитната култура Хаманджия, известна като “фаза Блатница” по старото име на днешното село Дуранкулак.