В град Шабла вече е наблюдаван бял щъркел завърнал се в гнездото си, научаваме от сайта “Жива пролет”. Информацията е от 14 март т.г.. Специалист на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ в точка на наблюдение село Славеево, споделя че над цялата Добричка област от началото на март могат да се видят защитените птици, но засега единици от тях. Вчера той е забелязал двойка бели щъркели, както и два черни, които са по-рядък вид. От Африка се прибират и други мигриращи птици – папуняк, жълта стърчиопашка, каза административният помощник на БДЗП за регион Варна Анна Станева. Ято от 100 щъркели е пристигнало във Варненско-Белославското езеро и е нощувало в защитената местност “Ятата”. Други 50 птици от защитения вид са наблюдавани над река Камчия, както и в село Гроздево.

Сайтът “Жива пролет” проследява миграцията на видовете бял щъркел, селска лястовица, бързолет, пчелояд и кукувица. На картата на пролетта, която се намира в него, всеки може да отбележи къде и кога е видял за първи път в годината птица от тези видове.

shabla-shtarkel