Водещи орнитолози от Тръста за водолюбивите птици и влажните зони – Великобритания (WWT) и БДЗП предприемат уникално изследване в рамките на проекта Лайф + „Опазване на зимуващата популация на червеногушата гъска”. Mежду 8 и 12 януари 2011, те ще  уловят около 10-15 червеногуши гъски чрез изстрелване на специални мрежи, след което да поставят на гърбовете на птиците миниатюрни сателитни предаватели. Идеята е да се проследи движението и поведението на птиците в района на традиционното им зимовище около езерата Шабла и Дуранкулак. Събраните данни ще послужат за набелязване на адекватни мерки за опазването на вида, както и за изготвянето на агро-екологични схеми за щадящо управление на замеделските земи.

Минипредавателите ще бъдат доставени от Тръста за водолюбивите птици и влажните зони в Шотландия, където се използват успешно втора година. Там те се монтират на белобузите гъски, които имат сходен начин на живот със застрашения от изчезване вид червеногуша гъска.

Голям брой големи белочели и червеногуши гъски вече са пристигнали в Крайморска Добруджа. Това установиха на 29.12.2010 г. екипи на Българското дружество за защита на птиците при извършване на редовен мониторинг на зимуващите диви гъски в района на Дуранкулашко и Шабленско езеро. Преброяването се проведе синхронизирано от общо десет наблюдателни точки. Четири бяха стационирани в района на двете езера, а още шест по черноморското крайбрежие между село Крапец на север до местност Зеленка край нос Калиакра на юг. На всички точки бяха регистрирани гъски, прелитащи от районите за нощувки към местата за хранене. Установено беше, че гъски нощуват както в крайморските езера, така и в морето. Най-голямата популация беше в Дуранкулашко езеро, където бяха наблюдавани 19 819 големи белочели гъски, сред които 700 червеногуши гъски и 7 сиви гъски. Край с.Тюленово и нос Шабла бяха преброени още общо 137 нощували в морето червеногуши гъски. Числеността им е най-високата досега за тази зима, а с настъпващото застудяване на времето се очаква броят им значително да се увеличи и да достигне няколко десетки хиляди.

Вижте и репортажа на BTV на : http://www.btv.bg/videos/ekskluzivno-video/news/lifestyle/misli-zeleno/story/618752722-Postaviha_parvite_GPSi_na_zastrashenite_gaski_kray_Shabla.html


Червеногуши гъски Сн.: Виктор Василев