В Шабла се проведе заседание на консултативния съвет по въпросите на туризма към кмета на общината, съобщиха от пресцентъра на общината. Съветът съществува от шест години, като основната му дейност е да изработва Програма за развитие на туризма, съобразена с местните туристически ресурси и потребности, да прави предложение за размера на туристическата такса и съдейства на експертно ниво за развитието на туризма.

На днешното заседание, председателствано от кмета на общината Красимир Кръстев, бе направен отчет на Програмата за развитието на туризма през 2010 година и обсъден проект за 2011.

В отчета на Програмата за 2010 година се сочи, че общината е била предпочетена дестинация миналото лято от 5415 туристи, като са реализирани 20 883 нощувки.

Удълженото работно време на Туристическия център е дало възможност за добро обслужване на гостите през сезона.

Обзор на резултатите през изтеклата година и проблемите, съпътстващи отрасъла направи кметът на общината, Красимир Кръстев. Според него не е направено малко, но не е направено достатъчно, за да предлага общината на гостите си такава категория туризъм, каквато би искал всеки. Местата за настаняване в по-голямата си част са къщи за гости, но доброто е, че осигуряват препитание на много хора, каза още Кръстев.

По отношение на къмпингите в общината, той посочи, че ще съществуват проблеми, докато се изяснят всички казуси със собствеността на базите. По същата причина общината не може да инвестира в тези терени, които са горски фонд. Това, което е в правомощията й и което си позволява да прави е частично изкърпване на пътните настилки. През тази година се предвижда ремонт на пътя за къмпинг „Космос” село Дуранкулак.

Като основна причина за ниската икономическа активност, Кръстев посочи липсата на ОУП на общината, който се очаква да бъде приет скоро.

Въпреки многото предложения за решаване на въпроса с почистването и поддържането на плажовете, направени пред МРРБ, те остават грижа на общините, ако не се намери концесионер. Под различни форми търсим начини да се справим с проблема, посочи кметът, но почистването на плажовете трябва да е постоянно, а не кампанийно, добави той.

Александър Александров-собственик на туристическа база на къмпинг „Добруджа”, направи песимистичната констатация, че 250 легла ще отпаднат тази година, тъй като няма да бъдат категоризирани. Причина за това е неизяснената собственост и предписанията на ДНСК за премахването на бунгалата. Той се безпокои от факта и не знае да приема ли заявки от постоянните си клиенти за предстоящия сезон. Отговорът на главния експерт „Икономическа политика” в общината Мария Атанасова бе, че категоризацията на обектите не е спряла, отказ получават само тези, които не представят пълния набор от документи, необходими според нормативната уредба.

Александров благодари на общинския съвет от името на всички хотелиери за решението, размерът на туристическия данък да е минималния, позволен от закона, което ще им даде възможност да продължат да работят.

Цвятко Неделчев, собственик на почивна база на къмпинг „Космос”, представи добри практики по отношение на поддържането и почистването на плажната ивица пред почивната си база и направи интересни предложения за облагородяване на района, разбира се, според изискванията на закона. Той благодари за предстоящия ремонт на пътя, предвиден в инвестиционната програма на общината.

Мария Иванова, общински съветник и хотелиер посочи, че ако искаме да сме община, предпочитана от български и чуждестранни туристи трябва да започнем от чистотата и няма да постигнем резултати, ако това не стане убеждение на всеки от нас. За разрешаване на този проблем могат да се ползват примери от практиката и на други държави, включително и санкции ако се налага, каза още тя.

Във връзка с направените предложения за изграждане на екопътеки и маршрути до интересните природни и археологически забележителности в общината Красимир Кръстев увери членовете на Консултативния съвет, че това ще се постигне с откриването на Зеления обучителен център, което се предвижда да стане в края на месец април. Заложените дейности в проекта предвиждат прекрасни възможности за различните интереси.

Консултативният съвет прие предложените за обсъждане документи. Традиционната годишна среща на работещите в туристическия бранш преди началото на сезона, ще се състои след приемането на бюджета на общината.