За готовността на община Шабла за зимното почистване и за предотвратяване на затваряне на пътищата от републиканската пътна мрежа Росица ГЕОРГИЕВА  от Агенция „Фокус” разговаря с кмета на общината Красимир Кръстев.

Фокус: Г-н Кръстев, метеоролозите предупреждават за снеговалежи. Вашият район винаги е проблемен при снеговалежи. Каква е готовността ви да се справите с почистването, така че да няма пътища, които да са затворени?
Красимир Кръстев: Ние имаме план за почистването на вътрешните общински пътища и пътищата до населените места от общината. Сключени са договори с фирми, които да почистват. Набавени са и необходимите материали – сол, луга и всичко необходимо, е в наличност. Направихме преглед на случилото се при първия сняг, който падна преди няколко дни. Нямаме забележки по изпълнението на почистването тогава. Само почистващите републиканската пътна мрежа пак са закъснели. Но това е ангажимент на областна управа, там нещата се решават на областно ниво. Предстои да проведем среща с военните, за да може да използваме при извънредна ситуация техниката от поделението, става въпрос за военна техника с висока проходимост. Това е последният детайл, за да имаме готовност, като се надяваме, че няма да имаме ситуации, които да ни затруднят и да причинят неудобство на гражданите в нашия регион.

snyag-shabla-2010

Сняг затвори всички пътища в общината и през януари 2010

Фокус: По отношение на средствата как стоят нещата?
Красимир Кръстев: Няма средства, но ние не може да оставим гражданите без снегопочистване. Оправяме се като пренасочваме средства от едно в друго перо и така.
Фокус: Каква е готовността на общината да окаже помощ на Областно пътно управление, защото при последния сняг пак те са закъснели?
Красимир Кръстев: Техният план на действие за почистване е такъв, че техниката тръгва от Добрич и Балчик, но чак след спиране на снеговалежа и снегонавянията. Това обаче отнема 15 и повече часове, докато почистят пътищата на наша територия. През тази година нещата се развиха по същия начин – те изчакаха да спре снеговалежът и тогава започнаха да чистят. Всички общински пътища, които излизаха на главния път, бяха почистени, но не можеше да се направи връзка с главния път, който свързва Каварна, Шабла, към границата и надолу по оста. Наложи се със специализирана техника да ходим до селата да занесем хляб, да оказваме помощ на хората.


Фокус: Доколко имате готовност да излезете и вие, с общинските ресурси, да почиствате главния път до границата?

Красимир Кръстев: Ние това го правим, но само ако ситуацията не е критична, защото ние нямаме специализирана роторна техника, която се използва в подобни ситуации. Затова сега провеждаме разговори с военните. Ние ползваме тази техника по определена схема като изцяло заплащаме разходите. Сега остава до договорим кога и при какви условия да я ползваме тази техника. Военните са част от щаба ни.
Фокус: Пътят до Дуранкулак винаги е проблемен от години наред. Според вас какво е решението там?
Красимир Кръстев: Решението е свързано с харченето на повече ресурс. Ако фирмите не изчакват часове, а минават постоянно, пътят ще бъде поддържан. Но това е свързано с повече разходи. Няма как да се вмени на фирмата да харчи повече за почистването на този път. Направен е компромис между услугата и изразходвания ресурс.
Фокус: А какво е трайното решение?
Красимир Кръстев: Едно от възможните трайни решения е да има базирана техника на територията на общината и тази техника да се грижи за по-къси участъци. Например от Шабла до границата е 25 км. Ако имаме базирана роторна техника в града, тя ще ходи до границата за 4 часа и за 4 часа ще се връща, а пътят ще бъде почистен. Ако обаче техниката тръгва от 100 км. разстояние, то се губи смисълът от действията.
Фокус: Краят на годината винаги е време за равносметка. Каква е оценката ви за изминаващата 2010 г.?
Красимир Кръстев: Доста неща успяхме да свършим през изтичащата година, има и такива неща, с които не се справихме. Но оптимистично сме настроени за това какво сме свършили и какво ще произтече. Надяваме се на по-добри резултати и в по-добра среда да работим през 2011 година.
Фокус: Какви са конкретните приоритети за 2011 година?
Красимир Кръстев: През следващата година трябва да финализираме Общия устройствен план, за да може да отпушим инвестициите в общината. Имаме значителен напредък. Надяваме се в първата половина на годината да финализираме Общия устройствен план, за да дадем възможност на инвеститорите да подпомогнат местната ни икономика. Очакваме около 100 работни места да се открият по програмите в социалната сфера, по които работим. Имаме програма, която следваме, тя е на определен етап от изпълнението си.
Фокус: По какъв начин това, че 2011 година е предизборна, ще се отрази на вашата дейност?
Красимир Кръстев: Ние сме това, което сме. Ние винаги се стремим да даваме максимума като общинска администрация. Надяваме се икономическата обстановка като цяло да е по-добра, за да може да постигнем по-добри резултати. Надграждайки от година на година това, което работим в момента, ние сме на етап, при който през следващата година трябва да берем повече плодове от дейността си.