Нина РУСКОВА
Радио “Фокус” – Варна
18.05.2010 г.

Фокус”: Г-н Кръстев какви са очакванията ви за предстоящия туристически сезон в община Шабла?
Красимир Кръстев: При нас ще има леко повишение, поне такива са предварителните резултати от записванията, които се правят преди сезона, който идва. Туроператорите са обнадеждени от запитванията и от вече реалните записвания. Отчитат, че през високия сезон през месец август базата ще бъде пълна. При нас туристическия сезон има един особен облик. Ние имаме много плажове, а малка леглова база и не всички посетители на района са тези, които отсядат тук – ползват легловата база и нощуват. Те обикновено идват от други места, за да ползват част от инфраструктурата, ресторанти или само да плажуват и не са обхванати от статистика. Трудно е да бъдат обхванати.
„Фокус”: В този смисъл предвиждате ли инвестиционни проекти, за да можете да обхванете тези туристи и те да нощуват в Шабла?
Красимир Кръстев: Това е една от целите, които сме си поставили. В момента разработваме общ устройствен план на община Шабла с възможност за изграждане на туристически селища и туристическа инфраструктура и хотелска база, но разумно и умно използване на естествените дадености и природни източници. Затова е много важно за нас. Заложили сме в перспектива за 25 години планът за периода, който обхваща. Използван ще бъде само ресурсът от 8% до 12% в такъв дълъг период. Ние ще избегнем презастрояването и бетонирането на крайбрежието. Всичко ще бъде с паркова среда и ниско строителство, с цялостно застрояване на определени комплекси като се започне отзад напред – първо инфраструктурата, улици, канали, пътища, а след това ще се построят и самите обекти и сгради.
„Фокус”: 25 години е много дълъг период. Кога се очаква да бъдат готови първите реализирани обекти?
Красимир Кръстев: Според Закона за устройство на черноморското крайбрежие, от две години черноморските общини трябваше да имат устройствени планове, но за съжаление все още няма такива и даже община Шабла, започвайки реализирането на такава идея, все още не сме стигнали финала. Плановете се бавят поради десинхронизираното законодателство, липсата на държавни наредби по линия на устройството на черноморското крайбрежие. Дори вече инвеститори ни дадоха на съд, като казват: „Кмете или г-н министър на регионалното развитие, нас не ни интересува кой се бави и защо няма регламенти, които да ни дадат възможност да реализираме собствените си инвестиционни намерения. Искаме процедурата да бъде открита и нещата да се случват”. Императивно законът е казал, че трябва да има устройствен план, след това министърът на регионалното развитие и благоустройството го одобрява, одобрява и всички дейности в рамките на двукилометровата зона. Как ще се случи това обаче все още няма яснота. Ако си го представите като процес, от най-северната точка – Дуранкулак, до най южната – Резово, всички инвестиционни намерения. За Шабла те са около 800, за Каварна може би са двойно повече, за Балчик тройно повече. Всичко това като намерения да се сложи на бюрото на г-н министъра, за да си положи подписа и да реши без да знае детайли, аз лично не знам как ще се случи.
„Фокус”: Кога се очаква тези устройствени планове да бъдат готови?
Красимир Кръстев: За нашия за пореден път смениха графиците и е някъде за месец юни на етап обществено обсъждане, но това зависи пак от кодиране на отстранените забележки от Министерството на околната среда и водите, от там получаване на съответните одобрения и след това има национален експертен съвет, който се свиква от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Ако всичко е нормално, следващата фаза е обществено обсъждане в рамките на общината.
„Фокус”: В най-оптимистичен план кога ще бъде готов вашият устройствен план?
Красимир Кръстев: В края на юни, но вече сме извън графика. Много се бавят нещата и те са извън нашия контрол и въпреки че имаме голямо желание, в условия на криза да има заявени интереси и ние да нямаме възможности да реализираме приходи от основните наши пера в управлението на територията и да не можем да получим развитие е нещо без коментар.
„Фокус”: Намалели ли са инвеститорските намерения към община Шабла предвид кризата?
Красимир Кръстев: Колко от тези инвестиции са искрени и ще се случат за сега е трудно да се прецени, защото те също са притиснати от редица срокове и ангажименти по обслужването на кредитите и всеки си прави сметката дали да продължи да настоява или да се откаже. Този процес на несигурност ще продължи до тогава, докато не се приемат ясни правила, които да регламентират дейностите.
„Фокус”: Как се движи инвеститорският интерес спрямо предходни години?
Красимир Кръстев: Трудно е да се прецени, защото от 2008 година Законът да устройство на черноморското крайбрежие е влязъл в сила, но не може да се прилага на практика. Затова всичките инвестиционни намерения се трупат в папки и няма никакво развитие.