Компанията “Енел грийн пауър” (Enel Green Power), което се занимава изцяло с разработване и управление на производството на електроенергия от възобновяеми източници, започна експлоатацията на втория си ветрогенераторен  парк в България, който се намира в община Шабла. Новият парк се състои от 7 турбини, всяка с мощност от 3 MW, и има обща мощност от 21 MW. С годишно производство от над 54,6 млн. kWh той ще може да посрещне енергийните нужди на 19 000 домакинства, като същевременно спестява изхвърлянето на около 45 000 тона въглероден диоксид годишно. Благодарение на вятърния парк “Шабла” Enel Green Power удвои инсталираните си вятърни мощности в България, които вече са общо 42 MW.

“Този проект още веднъж доказва ангажираността на Enel Green Power към развитието на енергийното производство от възобновяеми източници – заяви Франческо Стараче, президент на Enel Green Power. – Ние работим активно и в Румъния и Гърция, и смятаме този регион за много важен за развитието ни, с голям потенциал за енергия от възобновяеми източници, който съответства на нарастващото търсене на енергия на страните.”

vetrogeneratori

В края на 2008 г. “Енел Грийн Пауър България” подписа споразумение с “Глобал Уинд Пауър България” (дъщерно дружество на датската Global Wind Power) за придобиването на вятърните проекти “Камен бряг” и “Шабла”. На 5 октомври 2009 г. компанията официално започна да оперира първия парк – “Камен бряг”, който се намира в община Каварна и има инсталирана мощност от 21 MW.