Отворено писмо от името на фирми, свързани с екотуризма

Относно: Ловуване в района на езерата Шабла и Дуранкулак

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо изразяваме нашето несъгласие с предлаганите от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов промени в Закона за лова и опазване на дивеча. По-конкретно това са удължаването на ловния сезон за водоплаващ дивеч и дива свиня. Изразяваме също и нашето категорично несъгласие с продължаващото ловуване и бракониерство в района на езерата Шабла и Дуранкулак.

Нашият бизнес е наблюдението на дивата природа на България и годишно ние имаме хиляди туристи от Западна Европа, САЩ и дори Австралия, които идват за да наблюдават и фотографират птици, бозайници, пеперуди, растения и природа. В световен мащаб икономическите аргументи все повече натежават в подкрепа на този вид туризъм в сравнение с лова.

В България, в района на езерата Шабла и Дуранкулак, община Добрич, зимува почти цялата световна популация на червеногушата гъска. Тази красива птица е много атрактивен за наблюдение вид и нашата страна е световноизвестна дестинация за хиляди любители и професионални орнитолози (основно от ЕС и САЩ) които идват в България всяка зима след края на ловния сезон (31 януари) и плащат значителни суми, за да я наблюдават.

Червеногушата гъска, която е и световно застрашен вид, е изключително уязвима при лова на гъски. Проучвания показват, че, случайно или не, няколкостотин червеногуши гъски се отсрелват съпътстващо при лова на голямата белочела гъска в България, независимо че вида не е ловен обект и формално е защитен от закона. Най-голямата заплаха в действителност обаче е безпокойството от лова, водещо до значителни загуби на енергия и засилена смъртност от изтощение при суровите зимни условия. Това прави оцелелите гъски лесно поддатливи на редица заболявания, криещи опасност от възникване на пандемии, като много от тях не са в състояние да достигнат местата за размножаване в арктическата тундра. Научните данни от Европа и Азия показват, че за последните 4 години популацията на червеногушата гъска е намаляла с повече от 60 %, което е реална заплаха за оцеляването на вида въобще. Подобно е положението и със световно застрашената малка белочела гъска, която много трудно се различава (на практика, няма ловец който да може да я различи в полет или кацнала на земята от каквато и да е дистанция) от голямата белочела гъска и е редовна жертва при лова на гъски в България. Удължаването на сезона за лов на патици и гъски с един месец ще намали значително шансовете на червеногушите и малките белочели гъски за оцеляване след тежката зима.

Основните аргументи на вносителите на законопроекта, че в Румъния, също държава от Европейският съюз, срока за ловуване е до 28 Февруари, будят изумление. Това ли е европейското развитие на България за което гласувахме. Да се равняваме и стремим към страна която в много отношения е по-изостанала дори и от България. Ние желаем изравняване със страни като Холандия, Дания и дори близката до нас Словения, където на ‘‘водоплаващ дивеч’’ изобщо е забраненно да се ловува.

Удължаването на сезона ще отблъсне незабавно множество платежоспособни западни туристи и пряко ще засегне нашия бизнес и доходите на местния бизнес (хотелиери, ресторантьори, рент-а-кар фирми и др.). Подобен необмислен акт, задоволяващ единствено страстите на малка група ловци, ще бъде и допълнителна предпоставка за критики и санкции от страна на международните екологични организации и Европейската комисия. Както Ви е известно е че в момента тече дело срещу България за незаконно построените вятърни генератори в района на Калиакра, попадащ в европейската мрежа Натура 2000.

Самият факт че в района на зимовищата на вида – езерата Шабла и Дуранкулак се ловува ‘‘водоплаващ дивеч’’ е огромен компромис с природозащитните принципи и морала. На практика в района на езерата не се спазват никакви законови и морални норми както от ловците, така и от многобройните бракониери. Стреля се по всичко което лети, ловува се всеки ден без изключение, навлиза се в защитените територии, а отговорните институции, на първо място РИОСВ Варна, бездействат в пълния смисъл на думата, независимо от многото сигнали за нарушения които лично сме подавали до тях. Информирани сме за случай в който Ловно-рибарското дружество в Шабла е обявявало официално конкурс с разлепени плакати, а наградите са били убити червеногуши гъски, които вече били убити “случайно”.

Планираното заграждане на Шабленското езеро с нова ограда е връщане към тоталитаризма и отново ще ограничи достъпа на контролиращите органи и природозащитните организации до стрелящите направо от Правителствената резиденция италиански и други ловци. На наскоро проведения семинар в Шабла по темата “Управление на защитени местности Шабленско и Дуранкулашко езера”, шведските мениджъри и експерти от езерото Хорнборга споделиха че страни като България ще бъдат виновни за изчезването на малката белочела гъска, за опазването на която се харчат милиони евро всяка година. В допълнение те изразиха мнение че резиденцията в Шабла трябва да се превърне в модерен информационен посетителски център, а не да се загражда и да продължи да бъде паметник на комунизма!

Уважаеми дами и господа, ловът на ‘‘водоплаващ дивеч” в Холандия е забранен от повече от 20 години, за сметка на наблюдението на птиците, което силно се разраства през последните години. Това е посоката, в която е необходимо да се развива България, а не в поощряването на примитивно хоби, каквото в крайна сметка е лова, и пълното неглижиране на законовите и моралните норми от страна на институциите, които са призвани да ги спазват.

Уверяваме ви, че наблюдаването на падащи от небето простреляни птици от защитени видове и мъже, които ги гонят по полето за да ги доубият с голи ръце е отвратителна гледка и създава изключително негативен имидж на България пред света. На всеки западен турист дошъл в района на езерата мигновенно му става ясна пълната липса на държавност, законови, обществени и морални норми в България. Никакви срещи на високо равнище и отчитани успехи не могат да компенсират лошите впечатления, които ловуването и бракониерството оставят в гражданите на развитите държави.

Миналогодишните ни протести бяха напълно пренебрегнати от предишните управляващи и представителите на ‘тройната’ коалиция, подобно на почти всички проблеми в страната.

Въпреки че повече от 10 години апелираме пред българските институции за пълна забрана на лова в участъка – фара на Шабла, град Шабла, международния път Е87, село Дуранкулак, село Граничар и линията до Българо-Румънската граница, отново нашите усилия биват потъпквани и то от депутати на ГЕРБ – цивилизованото правителство на което ние всички заложихме.

Настояваме за пълна забрана на лова в посочения участък където се намира световното зимовище на глобално застрашената червеногуша гъска и където зимуват глобално застрашените малки белочели гъски.

Ако и този път нашите искания бъдат пренебрегнати ние ще се обърнем към съответните Европейски институции.

Уважаеми дами и господа, дивата природа и нейните обитатели не принадлежат единствено на ловците (чийто общ брой е едва 1.7% от гражданите на България), а е даденост, на която трябва да се любува цялото ни общество и която трябва да опазим за нашите деца. България, като пълноправен член на ЕС носи отговорност за опазването на Европейското природно наследство и съответно всички застрашени от изчезване видове, които се срещат у нас, дори и в определен период от годината. Нека да докажем, че България е една еволюирала европейска страна, която се учи от грешките на други държави, унищожили завинаги своята природа и няма да позволим това да се случи тук. Нека да опазим червеногушите гъски, за да могат да ги наблюдават и бъдещите поколения.

Вярваме, че днес България има модерно правителство което ще спазва законовите и моралните норми и ще служи на интереса на нацията, а не на група ловци, имащи едничката цел да убиват за собственно удоволствие.

С уважение:

Добромир Домусчиев

Клъстер Екотуризъм