През пролетта на 2010 г. в Шабла ще стартира изграждането на първия за България вятърен проект на „Електрауиндс България” ЕАД с обща мощност 8 MW.

Компанията е създадена през 2007 г. и развива проекти в областта на възобновяемите енергийни източници. Единствен акционер в нея е белгийското дружество Electrawinds NV, което произвежда екологично чиста енергия и има реализирани проекти в Белгия, Франция, Италия, както и проекти в развитие в България, Румъния, Сърбия и Южна Африка.

„Вятърен парк Бургас 400“ е другият проект в развитие на „Електрауиндс България”, който ще бъде изграден на територията на общините Бургас и Айтос. На първия етап от развитието на проекта се предвижда изграждането на 15 ветрогенератора с обща мощност 30 MW и очаквано годишно производство на електроенергия 66 230 MWh.

Производството на електроенергия от отпадна животинска биомаса и от слънчева енергия са другите основни направления в Електрауиндс България. От 2 години компанията проучва възможността за изграждането на екарисаж на територията на България, с допълнителен блок за производство на електроенергия.

На 15 октомври, четвъртък, Българската агенция за инвестиции ще връчи сертификат за инвестиция клас А на Електрауиндс България за инвестиционния проект „Вятърен парк Бургас 400“.

electrawinds