С решение на Министерския съвет, 17 имота с площ 1905 дка, които съставляват защитената местност „Шабленско езеро” и се управляват от различни ведомства, са предоставени на Държавната агенция по горите за нуждите на Държавното ловно стопанство „Балчик”.

Решението на правителството произлиза от необходимостта да се осигури компетентна защита на естествените обитания на редки и застрашени от изчезване видове водолюбиви птици в комплекса.

Бел. ред: По скоро за да могат и там да се построят къщички на брега на езерото като тези на снимката:
(вижте и материала за ВИП резиденция за ловците край Шабла )

Къщички на Шабленска Тузла