Кметът на община Шабла Красимир Кръстев в интервю за  Галина ДИМОВА  от Агенция „Фокус” по повод 40 години от обявяването на Шабла за град.

Фокус: Г-н Кръстев, Шабла чества днес 40 години от обявяването й за град. Как ще отбележите празника?
Красимир Кръстев: Тази сутрин ще вдигнем знамената на България и на Европейския съюз на фона на музиката на духовия оркестър на Военноморските сили. След това ще се проведе тържествена сесия в пленарната зала на общината, на която ще бъдат наградени с почетни грамоти и почетни знаци на града кметове и деятели. След тържествената, ще бъде открит център за рехабилитация на хора с увреждания. След това бяхме предвидили концерт, но се оказа, че това няма да може да стане заради пострадалата от земетресението зала на читалището. Залата не може да бъде ползвана докато не се произнесат специалисти затова това мероприятие е отложено. Вечерта ще има коктейл и концерт, на който ще пеят победителите от Мюзик Айдъл. Ще се проведе и кулинарно шоу, организирано от Ути Бъчваров. Програмата за тържествата тече от май месец и надграждаме различни събития.

Фокус: Министерството на регионалното развитие обяви, че спира проекти в различни общини заради липса на средства. Община Шабла попада в списъка с такива проекти. Става дума за укрепване на брега в с. Дуранкулак в къмпинг „Космос”. Този проект важен ли е за вас?
Красимир Кръстев: Разбира се, че е важен. Проектът е важен не само за общината и нейните граждани, но става въпрос за територия със силни свлачищни и абразивни процеси и укрепването на този участък от брега е започнало поетапно преди около пет години. Два етапа на проекта са завършили и с тези последни около 2 млн. лв., които държавата влага в този обект, се надявахме да завършим укрепването на брега и да имаме едно съоръжение, което ще подпомогне развитието самата територия. Проектът е реализиран на повече от 80 %, се надяваме че след прегледа на проектите в МРРБ и заявените намерения на министър Плевнелиев такива проекти в напреднала фаза от такова значение ще бъдат дофинансирани. Още повече, че частта, която трябва да се доизгради – една брегоукрепителна стена – е съществен необходим елемент, задължителен, за да се укрепи и останалата част от съоръжението. Зимните бури могат да увредят и това, което е направено и да имаме много голям отрицателен ефект под формата на финансова загуба.

Фокус: Колко средства трябва да отделят от МРРБ за този проект?
Красимир Кръстев: Строително-монтажните работи са на 80 %, а сумата е около 2 млн. лв. Не мога да кажа какво е разплащането между фирмата и министерството, но все пак остават за довършване само 20 %. Така че става дума за една малка сума.

Фокус: Колко средства получи от правителството община Шабла като обезщетения заради земетресението, което стана в началото на август?
Красимир Кръстев: 125 хил. лв. ни бяха отпуснати и сега подготвяме въз основа на писмо, което дойде от Министерски съвет за начина, по който ще бъдат усвоени тези средства. Изискваме от всички, които имат увреден имот няколко документа, които те трябва да представят в определен срок след това. Комисиите, които са разглеждали техните намерения, ще направят оценка на техните щети и в рамките на тези пари ще подкрепим имотите на хората, които са единствени, законно обитавани и които са най-пострадали. Неприятното е, че вече почти месец след земетресението продължават да се установяват нови и нови щети, които са били скрити и е нямало как да бъдат установени.
Например по ВиК мрежата имаме три пъти и половина повече аварии от нормалното. За миналата седмица бяха установени 48 аварии, които трябваше да бъдат отстранени. Останала още 10 за отстраняване за тази седмица.

Фокус: Държавна собственост ли е ВиК мрежата?
Красимир Кръстев: Да. Но потребителите са наши граждани и те остават без вода. Постоянно имаме села без вода. Някои от водоемите не успяват да се напълнят на 100 %. Авариите на места са видни, но на други не са все още и трябва да бъдат открити със специални уреди. След като водоемите не могат да се напълнят до капацитета си, говори, че имаме повече от нормалното течове. Вчера последната комисия пък установи, че залатав читалището в Шабла не може да бъде обитавана. След като в детайли се направи оглед, може да се окаже, че част от дейностите в читалището трябва да бъдат преместени. На някои от къщите, на които беше направена първа оценка, се оказва, че освен мазилка, пукнатините по имотите са засегнали и конструкцията на сградата.

Фокус: Стойността, определена като щети от земетресението колко по-голяма се е оказала?
Красимир Кръстев: Още правим тези анализи. Според мен стойността на щетите ще се окаже няколкократно по-висока, както казват специалистите. Например ремонтът на читалището може се окаже много по-голям от сумата, която ни е отпусната. Повърхностните огледи не могат да засекат увреждането на конструкцията на една сграда – пукната греда, колона и т.н.

Фокус: Тези 125 хил. лв. очевидно няма да ви стигнат?
Красимир Кръстев: Очевидно няма да стигнат.

Фокус: Вие ще поискате ли още пари от правителството?
Красимир Кръстев: Не мога да ви кажа на този етап. Ние ще опишем всичко в докладни и ще бъдат предоставени на съответните органи. Не мога да кажа какъв ще бъде крайният резултат.

Фокус: Шабла е малка община, какви приоритети си поставяте за в бъдеще?
Красимир Кръстев: Шабла е една от най-рядко населените общини, ако не и най-рядко населената в България. Площта й е голяма – от 329 кв. км, а населението й е само 5667 души. 3800 души живеят в град Шабла. Развитието на земеделието е приоритет за общината. Разполагаме с природни ресурси, които дават възможност за развитие на туризъм – културен, природен, образователен, морски. Имаме намерение да развиваме алтернативни форми на енергия и изграждане на вятърни централи. В момента изработваме общ устройствен план, който дава такива посоки на развитие на общината за следващите години, но всичко това е свързано с възможността на натоварване на зоните. Искаме ресурсите, които притежаваме, да не ги усвояваме в голям процент, а сравнително малък процент – до 15 %, за да можем да съхраним природните дадености. В общината има две езера, включени в Рамсарската конвенция за влажни зони. Земеделската земя е подходяща за развитие на зърнени култури и развитие на зеленчукопроизводство. Основният поминък на населението е именно развитието на земеделски култури и овощарство и зеленчукопроизводство.

Фокус: Какви проекти разработва общината?
Красимир Кръстев: Инфраструктурата е в доста лошо състояние и затова търсим възможности за подобряването й чрез европейските програми.
Бюджетът на общината не е достатъчно голям, за да можем да финансираме големи проекти за пътища. В момента работим по проекти за околната среда, за устойчив туризъм, за защитени местности и други проекти, които са във фаза спечелени и на фаза реализация– те са общо пет. В същото време сме кандидатствали по мярка 325 и 322 по програмата за селските региони за подобряване на живота на село. Правим пълен воден цикъл на общината на град Шабла в момента. Това включва ВиК канализация, канализация, свързана с пречистване на водите, пречиствателни съоръжения, отвеждащи и довеждащи колектори.