Силно е редуцирана изследователската програма на Регионален исторически музей – Добрич за 2009 г. и не са предвидени мащабни археологически разкопки през лятото, каза Тодор Димов, научен сътрудник по праистория в Археологическия отдел на музея. От 70-те години на 20 в. музеят е изпълнявал мащабни изследователски програми на територията на Южна и части от Северна Добруджа. Работено е по обекти, датиращи от 6 хилядолетие преди Христа до края на Второто българско царство. Стесняването на програмите е факт през последните 3-4 години и се налага заради финансовата стагнация, каза н. с. Тодор Димов. Районът на черноморския бряг е вече сравнително добре изследван.

>Бяло петно по отношение на археологията засега е вътрешно-континенталната част на Южна Добруджа и по-точно каньонът на Суха река. Районът освен природна забележителност има потенциал да се превърне в атрактивно място за туристите и заради историческото си минало. Тъй като Суха река е вторият голям водоизточник във вътрешността на Южна Добруджа, каньонът е бил притегателно място за обитаване още през втората половина на 6 хил. пр. Хр. До момента са открити само няколко случайни находки, два тракийски некропола до селата Кръгулево и Черна и още един некропол до крепостта Залдапа край с. Абрит. През лятото на 2009 г. се предвижда довършване на разкопките по некропола до римския град Залдапа. Там са открити гробници тип катакомби от времето на Великото преселение на народите. За целта ще са необходими 5 – 6 000 лв. Като съвместна инициатива на музея в Добрич и катедра “Археология” в Софийския университет е и планираното през следващите месеци теренно обхождане на Суха река. Целта е под формата на археологически стаж за студентите заедно със специалисти от историческия музей в Добрич да се търсят нови археологически паметници в съседство с каньона.

Старогръцки кантарос от Дуранкулак. IV-III в.пр.н.е. От края на 2008 г. с решение на Министерския съвет археологически комплекс “Дуранкулак” е предоставен за стопанисване на историческия музей в Добрич. Плановете ни са селищна могила “Големия остров” от архитектурния комплекс да бъде отворена за посещение от туристи още в началото на юли, каза н. с. Тодор Димов. За целта част от програмата ни за лятото включва да го приведем в подходящ вид, защото има какво да покажем. Интересът към обекта в Дуранкулак е голям. Вече има заявки за организирани посещения както от курортни комплекси, така и от туроператори, добави Димов. Комплексът е в близост до пътя за Констанца и румънските ни колеги също проявяват интерес за развиване на трансграничен туризъм. В тази връзка в плановете на музея в Добрич е разработването на европроект, който да спомогне за осъществяването на идеята. Сега тече организацията за почистването на обекта от диворастящата растителност. С откриването на “Големия остров” ще се организират туристически маршрути. Част от тях ще включват и посещение на експозицията в регионалния исторически музей в Добрич, където присъстват и откритите в архитектурен комплекс “Дуранкулак” находки. На място ще се изнасят беседи. Това ще бъде първият археологичен обект, стопанисван от музея в Добрич, отворен за посещение на туристи и ще носи приходи, които съответно ще се влагат отново в археологически дейности.