Галина Михайлова
в-к Добруджанска трибуна

Едва 5-10 на сто от случаите на бракониерство на територията на Дуранкулашкото и Шабленското езеро се регистрират от РИОСВ-Варна. Мерките срещу извършителите не винаги са ефективни. Проблемът с бракониерите е много сериозен за цялата страна, а от гледна точка на природозащитниците той е първостепенен по важност, каза за DT Симеон Гигов от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това с пълна сила се отнася за двете езера, които са предпочитано място за 50% от гъските, зимуващи в България. Превръща ги в магнит за бракониери от цялата страна. Част от любителите на незаконен лов и риболов са с много добро финансово състояние и им позволява да пътуват и обикалят места като Дуранкулашкото и Шабленското езеро. Проблемът не е епизодичен, а ежедневие. Не се спазват ограниченията за периодите на разрешен лов и риболов.

Сред нарушителите има депутати и високопоставени лица, които, както и в други сфери на живота си, се чувстват над закона. Проблемът е, че деянието се доказва трудно без снимков материал. Контролът е много занижен. Той трябва да се осъществява от РИОСВ-Варна, но за района на двете езера отговаря един служител, а това е крайно недостатъчно, каза Симеон Гигов. В сравнение с други езера на територията на България бракониерството на територията на Дуранкулашкото и Шабленското езеро е много по-актуален проблем. Струпването на различни видове гъски в големи количества води до повече нарушения. От това страда най-вече популацията на червеногушата гъска, чиито места за зимуване в световен мащаб са само на териториите на България и Румъния. Българското дружество за защита на птиците работи по проект, свързан с червеногушата гъска от 16 години.

През 2009 г. ще започне и реализацията на проект за ефективна антибракониерска кампания в района на Дуранкулашкото езеро, каза Симеон Гигов от БДЗП, който е ръководител на проекта. Той е разработен от две организации – Сдружение за опазване на дивата природа – Варна (СОДП) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Финансирането е 14 000 евро и е от Германския фонд за опазване на дивата природа (Deutsche Bundestiftung Umwelt DBU), Фондация Алфред Тьопфлер (Alfred Toepfler Stiftung F.V.S.) и NNA в рамките на програмата NatuRegip. Първата част от програмата е проведена в Германия и запозна ва участниците с опита на германските правителствени и неправителствени природозащитни организации в опазването на природата , каза Гигов . Одобрени за финансиране са общо девет природозащитни проекта в България и Румъния . Четири от тях са на територията на страната ни. Проектът за антибракониерската кампания в района на Дуранкулашкото езеро е един от носителите на голямата награда и затова е получил и по-голямо финансиране. Средствата за всеки от останалите три проекта за България са в рамките на 3 000 евро

Сред целите на проекта за Дуранкулашкото езеро са: у становяване на ефекта от бракониерството върху зимуващите гъски ; събиране и предоставяне на доказателствен материал за бракониерска дейност за бъдещи съдебни производства срещу нарушителите ; въвличане на деца от Шабла и Дуранкулак в природозащитни и образователни дейности ; разгласяване на ефекта от бракониерството върху зимуващите гъски в Дуранкулашкото езеро. Предвидени са дейностите: създаване на база данни за бракониерството ; т еренно проучване на нивото и ефекта от бракониерството в рамките на зимен сезон 2009 – 2010 г .; семинар и за деца , местните ловни дружинки и т. н.

Създадената база данни , както и доказателственият материал за бракониерството на територията на Дуранкулашкото езеро след приключване на проекта ще бъдат предоставени на ангажирани с темата институции, поясни Гигов. Полева станция ще бъде изградена в Дуранкулак. Средства за реализацията й предоставя британската организация Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) . Тя е водеща организация по проблемите на изучаване и опазване на влажните зони и водолюбивите птици и основен спонсор на проекта за червеногушата гъска, който се реализира от години . Дейностите по проекта за ефективна антибракониерска кампания на Дуранкулашкото езеро ще започнат през септември и ще се проведат в рамките на следващите шест месеца.