Община Шабла получи одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осъществяване на проект за управление на защитените местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ и развитие на устойчив туризъм, съобщиха от кметската администрация.

Проектът ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година с 262 616 лева. Сумата представлява 100% от общо допустимите разходи по проекта, посочиха от общината.

Разработката включва направа на планове на двете защитени местности, технически проекти за изграждане на екотуристическата инфраструктура, предвидена в плановете за управление на двете езера, както и партньорство за обмен на добри практики с друга община от Европейския съюз със сродни природни дадености.

Партньор на община Шабла в реализацията на проекта ще бъде област Вастра Гьоталанд, Швеция, където се намира езерото Хорнборга, известно с многобройните си и уникални птичи видове, отбелязаха от община Шабла.

Задава се буря над Езерецко езеро