В общините Шабла и Каварна стартират обществени обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и Калиакра за защитени зони с влизането им в екологичната мрежа “Натура 2000″. Програмата “Натура 2000″ е съпроводена с редица спорове, откакто се заговори за нея. Заради неяснотите в ограничителния режим, който се предвижда в екологичната мрежа, много собственици на имоти възроптаха срещу нея. По тази причина сега започват и обществените обсъждания.

Този мъник най често ще чуете при разходка край езерото Гражданите ще се информират за изготвените проекти на заповеди за обявяването на комплексите за резервати. Заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проектозаповедите, относно забраните или ограниченията, предвидени в тях, в Министерството на околната среда и водите или в Регионалната инспекция по околната среда и водите в срок до 5 март 2009 година, съобщават от пресцентъра на варненската екоинспекция.

Целите на защитените зони са опазване, поддържане и възстановяване на местообитанията на защитените видове птици като червеногуша гъска, малка белочела гъска, белоока потапница, тръноопашата потапница и др.

Обществените обсъждания ще се проведат по следния график: в община Шабла – на 6 февруари и в община Каварна на 10 февруари.