Община Шабла бе домакин на международна среща, посветена на планирането на природозащитни дейности по опазване на червеногушата гъска и нейните местообитания, съобщиха от общината. 70% от световната популация на защитения пернат вид зимува в района на Шабленското и Дуранкулашкото езера, затова по думите на д-р Петър Янков, един от участниците в срещата, природата сама е избрала мястото, на което да се проведат разговорите.

Еколози-представители на три европейски държави и четири авторитетни организации взеха участие в дебатите по изграждане на единен план за действие в спасяването на изчезващия вид. От българска страна това е Българското дружество за защита на птиците, за Румъния – Румънското орнитологично дружество (и двете – в качеството си на партньори на BirdLife International) и за Великобритания – Кралското дружество за защита на птиците и Тръстът за опазване на водолюбивите птици и влажните зони.

Червеногуши гъски

Международната среща бе открита от кмета на община Шабла Красимир Кръстев, който изказа добрата воля на институцията да продължи и за в бъдеще да подкрепя инициативи, свързани с опазването на животинския и растителния свят в региона. По време на разговорите природозащитниците разработиха различни мерки и стратегии, които могат да имат приложение на територията на България и на север – до делтата на река Дунав, където също зимуват част от ятата на червеногушата гъска. Бяха обсъдени и възможностите за финансирането им.

Освен дейности, свързани с физическото опазване на вида, бяха разгледани и начини за насърчаване на местното население да организира традиционния си поминък (риболов и земеделие) така, че да подпомага работата на еколозите и да се грижи за временните обитатели на езерата. Особен интерес предизвика идеята червеногушата гъска да се превърне в своеобразна емблема на община Шабла, като каузата по нейното опазване бъде повод за организиране на местни фестивали и празненства. Д-р Петър Янков сподели: “Единственото ни опасение е, че досега често се е говорило за неща, които могат реално да се случат в региона, но рядко се е стигало до осезаеми за местните жители резултати от някой проект. Затова искаме добре да обсъдим всички възможности, преди да изготвим цялостния план за действие.”

Стана ясно, че черновата на въпросния план ще бъде предоставена на местното общинско ръководство веднага, след като бъде готова. Тъй като новият общ устройствен план на Шабла все още е в процес на изработване, с навременната размяна на информация в него ще могат да се въведат необходимите корекции, а в по-дългосрочен план – община и екологични организации ще синхронизират своите действия.