Горски стражари дебнат бракониери край езерата Шабла и Дуранкулак. В събота и неделя три екипа са проверили над сто авджии, които са пробвали мерника си за диви патици и гъски. За „Народно дело“ заместник-директорът на Районното управление на горите – Варна, инж. Стоян Саров напомни, че глобата за отстреляна червеногуша гъска, която е записана в Червената книга на страната, тръгва от 1500 лева.

Червеногуши гъски над Дуранкулашко езеро
Червеногуши гъски над Дуранкулашко езеро

Лесничеят предупреди, че е забранен отстрелът на всякакъв дивеч на двеста метра от езерата. И двата района вече са със статут на влажни зони и в тях е забранена стрелбата с оловни съчми. Заради застудяването многобройни ята от диви патици и гъски долетяха от Русия, Украйна и Румъния у нас.