Българо-австрийският консорциум „Уинд енерджи” представи пред кметския екип и общинските съветници проекта си „Ветроенергиен парк – община Шабла-северозапад”. Идеята е да бъде изграден на запад от селата Граничар и Стаевци върху терени, собственост на консорциума. Проектът е съобразен с европейското законодателство. Предвижда изграждането на 125 ветрогенератора, всеки от тях на стойност 2 800 000 евро. В тази цена са включени всички разходи, за да се приведе перката в действие. Общата стойност на инвестицията е 300 млн. евро.

За да може добиваната енергия да се включи в енергийната система на страната, инвеститорите са готови да изградят и подстанция със собствени средства.

При представянето на икономическата част на проекта стана ясно, че четирите дружества, участващи в консорциума, две от които български и две австрийски, ще бъдат регистрирани в съда със седалище община Шабла, което означава, че данъците им ще влизат в местната хазна. Инвеститорите предлагат още и финансова помощ на общината при реализация на различни дейности на територията й. Освен това инвеститорите заявиха, че при изграждането на ветроенергийния парк ще ползват услугите само на местни фирми и местна работна ръка. Консорциумът ще внесе проекта за обсъждане в общината, след като ОУП определи зоните за изграждане на ветроенергийни паркове. В черновия вид на проекта, който екипът представи в началото на седмицата, се предвиждат 2 – 3 такива терена.