Националният институт за паметниците на културата /НИПК/ препоръчва да продължат спасителните проучвания на археологическия обект “Дълбока” край Каварна. Това съобщи директорката на Историческия музей в Каварна Дарина Мирчева, след като комисия от представители на НИПК и Националният археологически институт и музей към БАН се е запознала със спасителните проучвания.

Те са извършени през месеците ноември и декември заради предстоящото изграждане на ветрогенератор в местността “Дълбока” и са финансирани “Универсум Енерджи” ООД – инвеститор на строящия се на част от територията на археологическия обект ветрогенераторен парк.

В местността “Дълбока”, между Каварна и с. Българево, е локаризирано преди няколко десетилетия малко известното късноантично селище Тимум. Според Христо Кузов, ръководител на екипа, проучвал обекта, градът Тимум е възникнал в края на V – началото на VI век, а последните проучвания сочат, че е обитавано в средновековието и по време на Второто българско царство. Тимум е споменат за пръв път от анонимен автор от Равена като civitas между Bizoi (нос Чиракман) и Tirissa (Калиакра). Източно от селището се намира много дълбок и живописен дол, където е разположен миденият ресторант “Дълбока, а в морето – едноименната мидена ферма.

За да бъде напълно проучен и документиран археологическият обект “Дълбока”, е необходимо да продължат спасителните разкопки върху още два сектора, добави директорката на музея. Те са разположени на територията на строителна площадка за изграждане на ветрогенератор и на пътя към него. С оглед на значимостта на археологическия обект, спасителните проучвания ще продължат още през януари, следващата година.

Димитър АПОСТОЛОВ

Нова Добруджанска Трибуна