Кметът на община Шабла Красимир Кръстев прие проектантския колектив, който ще изработва Общият устройствен план (ОУП) на община Шабла, съобщиха от общината. Планът е възложен и финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в съответствие със Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Колективът е избран чрез конкурс и се ръководи от проф. Иван Никифоров. В състава му са включени архитекти, инженери, юристи. Очаква се до 2 месеца да бъде готов предварителният проект на ОУП, който ще бъде годен за обсъждане.

Развитие на темата в Представена бе чернова на концепцията за Общ устройствен план на община Шабла