Два имота за нуждите на Регионалния исторически музей предостави съвет на Община Добрич Министерският съвет, информираха вчера от общинската пресслужба. Решението е от 25 август. Първият имот се намира в землището на село Дуранкулак в Община Шабла и е с площ 19 965 кв. м., а вторият е в землището на село Стаевци в Община Шабла с площ 100 883 кв. м. Върху тези терени се намира археологически комплекс, който включва селищната могила “Големият остров” и свързаните с нея некрополи на западния бряг на Дуранкулашкото езеро, обявено по Рамсарската конвенция за защитена местност.

Изследванията на това място, финансирани основно от Община Добрич и Германския археологически институт, започват през 1974 г. от екип специалисти-археолози под ръководството на чл. кор. проф. д.и.н. Хенриета Тодорова от Археологическия институт при БАН и н.с. Тодор Димов от Исторически музей – Добрич. По време на тези изследвания е проучена селищната могила на “Големия остров”, която е обитавана с известни прекъсвания повече от 6 хилядолетия – от 5300 г. пр. Хр. до края на Първото българско царство и е свързана с най-древното земеделско-скотовъдно население на Добруджа, носител на праисторическите култури Хаманджия, Сава и Варна. Открити и изследвани са и неолитното селище “Дуранкулак-Нивата” и три некропола от различно време, разположени на западния бряг на Дуранкулашкото езеро. Продължилите повече от четвърт век археологически разкопки в Дуранкулак хвърлиха нова светлина не само върху най-древната българска история, но и върху праисторията на цяла Югоизточна Европа.

Дуранкулак е широко известен в чужбина и към днешна дата е най-големият изследван обект от V хил. пр. Хр. на Стария континент. Сред научните среди той е популярен и с първото обработено злато от каменно-медната епоха; с най-старата каменна архитектура в континентална Европа; с най-големия и напълно проучен в света праисторически некропол от неолита и енеолита, функционирал непрекъснато повече от хилядолетие и половина (5300 – 3800 г. пр. Хр.), с пещерния храм на трако-фригийската Велика богиня майка Кибела и с единственото в България изследвано върху цялата му площ прабългарско селище с некропол от ІХ–Х в. Световната общественост сравнява Дуранкулак по значение с Троя, но с уточнението, че той е с около две хилядолетия по-стар от нея.

Добруджанска трибуна