Туристи от 31 държави пребивавали в Шабла през отминалата година, се разбра на първото за новия мандат на общинското ръководство заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма.

Най-многобройни са били летовниците от Румъния, Полша, Беларус и Германия. Да посетят най-северната ни черноморска зона са избрали още испанци, норвежци, словенци, хървати и шведи. Сред българските почиващи желаещите да събират слънчеви лъчи в Шабленско са били преобладаващо от София и Русе.

Според официалните данни при 45 дни активен сезон през 2007 година в общината са пребивавали 6 003 туристи, реализирани са 20 335 нощувки. Съветът по туризъм в община Шабла е създаден в края на 2004 година в съответствие с изискванията, регламентирани от Закона за туризма, и работи към кмета на общината. На заседанието бе направен отчет за предходния туристически сезон, бяха обсъдени съставът и ангажиментите на членовете на консултативния съвет и бе приет план за настоящата 2008 година.

Председател на съвета стана кметът на община Шабла Красимир Кръстев, който сам настоя на него да бъде вменена най-отговорната длъжност. За нов член бе приет заместник-кметът по финансите Мариян Жечев.

В представения отчет за сезон лято 2007 бе отбелязано, че въпреки че шабленско разполага с най-дългата плажна ивица, уникални природни дадености и културно-исторически обекти, има много, което биха могло да бъде направено по отношение на чистотата и инфраструктурата в региона.

На Консултативния съвет по туризма бяха разгледани някои от най-болните въпроси, свързани с ВиК-мрежата, елзахранването и благоустрояването на зоните за отдих. Бяха обсъдени и проблемите по брегоукрепването, концесионирането на плажовете и набавянето на квалифицирани кадри в сферата на туризма. Приетият план за 2008 година предвижда системна работа по всички изброени направления, като сред най-важните инициативи е изграждането на туристически информационен център в града. Така ще се осигури удобството на гостуващите, които ще могат да ползват достъпна и систематизирана информация за местата за настаняване и заведенията в района. Всички мерки, набелязани в програмата на съвета по туризъм, предстои да бъдат внесени за одобрение от Общински съвет – Шабла до края на настоящия месец. НДТ