Всички статии за ‘Шабленско езеро’

Сериозни нарушения на закона за защитените територии, закона за биологичното разнообразие и закона за лова и опазването на дивеча е установил екип на Българското дружество за защита на птиците / БДЗП /. При проследяване на ловната дейност в района на Дуранкулашкото и Шабленското езеро в периода 19-21 декември 2009 г. най-често са засичани нарушения, свързани [...]

В Община Шабла се работи за постигане на устойчиво управление на екосистемите в региона, което се реализира чрез надграждане на дейности по четири проекта. Това съобщи кметът Красимир Кръстев, пред кореспондент на радио “Фокус” – Варна. Една от дейностите е изграждане на видеонаблюдение на Шабленското и Дуранкулашкото езеро. В реално време и онлайн ще може [...]

Къщички на Шабленска Тузла

С решение на Министерския съвет, 17 имота с площ 1905 дка, които съставляват защитената местност „Шабленско езеро” и се управляват от различни ведомства, са предоставени на Държавната агенция по горите за нуждите на Държавното ловно стопанство „Балчик”. Решението на правителството произлиза от необходимостта да се осигури компетентна защита на естествените обитания на редки и застрашени [...]

Резиденцията на Шабленско езеро

В летните жеги любимата резиденция на Тоdор Живков в Шабла се пука по шевовете от височайши гости. От двореца в “Евксиноград” министри и депутати за нула време се озовават на обяд под дебелата сянка на ореха в Добруджанския двор – основната част на резиденцията, обяснява столичен вестник. Преди 40 лета Пенчо Кубадински харесал мястото за [...]

От 1 април до 30 юни се забранява любителският риболов в защитена местност “Дуранкулашко езеро” и защитена местност “Шабленско езеро”. Това съобщиха от Районната инспекция за опазване на околната среда и водите във Варна. Разрешените периоди и места за риболов са регламентирани в приетите планове за управление на двете защитени местност, утвърдени със заповеди на [...]

Община Шабла получи одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осъществяване на проект за управление на защитените местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ и развитие на устойчив туризъм, съобщиха от кметската администрация. Проектът ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година с 262 616 лева. Сумата представлява 100% от общо [...]

Галина Михайлова в-к Добруджанска трибуна Едва 5-10 на сто от случаите на бракониерство на територията на Дуранкулашкото и Шабленското езеро се регистрират от РИОСВ-Варна. Мерките срещу извършителите не винаги са ефективни. Проблемът с бракониерите е много сериозен за цялата страна, а от гледна точка на природозащитниците той е първостепенен …

“По предварителни данни по-малко птици от семейството на гмурците са наблюдавали в морето екипите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) при среднозимното преброяване на водолюбивите птици от 16 до 18 януари”, съобщи Ивайло Иванов – регионален координатор на БДЗП – Варна. Иванов обяснява ниската им численост със сравнително топлото за януари време. Орнитологът определя [...]

В общините Шабла и Каварна стартират обществени обсъждания на проекто-заповедите за обявяване на Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и Калиакра за защитени зони с влизането им в екологичната мрежа “Натура 2000″. Програмата “Натура 2000″ е съпроводена с редица спорове, откакто се заговори за нея. Заради неяснотите в ограничителния режим, който се предвижда в екологичната мрежа, [...]

През 1971 г., на 2 февруари, в иранския град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Оттогава тази дата се отбелязва като Ден на влажните зони. Целта с приемането на този международен документ е да се обединят усилията за опазването на важните екосистеми. Всяка една от [...]