Всички статии за ‘защитени територии’

rbgeese-durankulak-lake_hans-dekkers

В община Шабла стартира проект за опазване на популацията на световно застрашената червеногуша гъска, съобщи пред Дарик Нада Тошева – изп.директор на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Проектът има за цел да ограничи влиянието на икономическите дейности върху редкия птичи вид и да гарантира опазването му. Проектът е с продължителност 4,5 години и [...]

ribari-lodka

От догодина в защитените зони на Дуранкулашкото и Шабленското езеро ще се обособят терени за законен любителски риболов. С помощта на чуждестранни партньори община Шабла ще монтира камери за видеонаблюдение на защитените територии, а Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Добрич ще ги използва и за контрол на отредените терени за любителски риболов. …

Както може би вече знаете със Заповед № РД 09-513 от 18.06.2010г. на Министъра на земеделието и храните, с която се изменя Заповед № РД 09-47 от 25.01.2010г., се забранява ЦЕЛОГОДИШНО риболовът в защитените местности „Дуранкулашко езеро” и „Шабленско езеро”. Това …

Няма финансов ресурс за управление на територии като Шабла, които съчетават природни и икономически ресурси, според кмета на общината Красимир Кръстев. Тази своя позиция той заяви в Добрич по време на работна среща на представители на местната и законодателна власт, предаде кореспондентът на радио “Фокус” – Варна. Територията на Шабла разполага с 40 км брегова [...]

Любезно Ви каним да присъствате на първата бригада инициирана от Община Шабла и зеленият учебен център в гр.Шабла. Какво е това? Духът на тази бригада е да се съберат хора от цяла България интересуващи се и подрепящи устойчивото развитие, екологията и околната среда край Шабла – едно от малкото места по брега на Черно море, [...]

ЗАПОВЕД № РД-259 от 16 март 2010 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми­нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.) …

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗАПОВЕД № РД-258 от 16 март 2010 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 17 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение № 802 на Ми­нистерския съвет от 4.ХІІ.2007 г. …

Валентина Добринчева Дарик Добрич В Шабла приключиха дейностите по проект “Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”. По него с 262 000 хиляди лева за 12 месеца бяха положени основите на модернизиране на управлението на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро. Специалисти от област Вастра Гьотланд, …

Жерави край Шабленско езеро - снимка на Младен Василев

Малко преди настъпването на топлите мартенски дни край Шабленското и Дуранкулашкото езеро пристигна ято сиви жерави. Грациозните прелетни птици не  могат да се наблюдават всяка година и тяхното присъствие край езерото е цяло събитие за орнитолозите. За последно те бяха наблюдавани в България през през 2007 г край Шабленското езеро. Сивият жерав наподобява широко разпространения [...]

ivan_nikiforov_obshtina_shabla

в-к Изгрев На 12 март 2010 година в град Шабла  се проведе публично обсъждане на постигнатите резултати при реализацията на дейностите по проект  „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”. На срещата присъстваха представители на  нестопански организации, работещи в сферата на регионалното развитие, опазването на природата, туризма, експерти в [...]