Всички статии за ‘защитени местности’

Сериозни нарушения на закона за защитените територии, закона за биологичното разнообразие и закона за лова и опазването на дивеча е установил екип на Българското дружество за защита на птиците / БДЗП /. При проследяване на ловната дейност в района на Дуранкулашкото и Шабленското езеро в периода 19-21 декември 2009 г. най-често са засичани нарушения, свързани [...]

Отворено писмо от името на фирми, свързани с екотуризма Относно: Ловуване в района на езерата Шабла и Дуранкулак Уважаеми дами и господа, С настоящото писмо изразяваме нашето несъгласие с предлаганите от народните представители Емил Димитров, Атанас Камбитов и Димитър Аврамов промени в Закона за лова и опазване на дивеча. По-конкретно това са удължаването на ловния [...]

Сигнал за незаконно строителство западно от шабленската Тузла в защитена зона “Шабленски езерен комплекс” е подаден до РИОСВ – Варна, Министерството на околната среда и водите и предоставен на вниманието на Община Шабла, съобщават от Българското дружество за защита на птиците. Според екоорганизацията, нарушението е установено от техни специалисти по време на редовен мониторинг на [...]

Агенция “Фокус” Семинар “Управление на защитени местности” се откри днес в резиденция Шабла, съобщиха от пресцентъра на община Шабла. Семинарът е с участие на шведски експерти и е във връзка с изпълнението на проект “Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”, по който община Шабла е водеща организация, а [...]

МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  ЗАПОВЕД № РД-559 от 21 август 2009 г. На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от  4.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): 1. Обявявам защитена зона „Калиакра“ с  идентификационен код …

На 2 км южно от Камен Бряг и на 18 км североизточно от Каварна се намира Националният археологически резерват ‘Яйлата’ – приморска тераса с площ 300 декара (45,3 хектара), отделена от морето с 50-60 метрови скални масиви. Тук се намира пещерен ‘град’ от 101 ‘жилища’, заселени още през V хилядолетие пр.Хр. Три некропола (фамилни гробници) [...]

От 1 април до 30 юни се забранява любителският риболов в защитена местност “Дуранкулашко езеро” и защитена местност “Шабленско езеро”. Това съобщиха от Районната инспекция за опазване на околната среда и водите във Варна. Разрешените периоди и места за риболов са регламентирани в приетите планове за управление на двете защитени местност, утвърдени със заповеди на [...]

Община Шабла получи одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осъществяване на проект за управление на защитените местности „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ и развитие на устойчив туризъм, съобщиха от кметската администрация. Проектът ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 година с 262 616 лева. Сумата представлява 100% от общо [...]

До: Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите На вниманието на: Европейска комисия, Брюксел СТАНОВИЩЕ на Коалиция „За Да Остане Природа” в България по реда на чл.12, ал.5 на Закона за биологичното разнообразие относно забраните в проект на заповед за обявяване на защитена зона “Дуранкулашко езеро” BG0002050 Уважаеми г-н Министър, След като се запознахме [...]

www.glasove.com Това са две снимки на едно и също място, някъде край Каварна, по Северното ни Черноморие. Първата снимка е от 2006 година, втората от 2008-ма. Те показват прехода от една девствена природа към частно игрище за голф, направено върху обществена земя, която държавата е решила да подари на “честен” частник. Той от своя страна [...]