В Шабла бе направена първа копка по разширяване на общинския пазар с ресторант, магазин за рибарски принадлежности и два магазина за прясна риба и аквакултури. Проектът ще добави към съществуващия търговски модул за продажба на плодове и зеленчуци, специализиран сектор, където да се предлагат рибни продукти. Срокът за завършване на строителните работи е пет месеца. Проектът, по който се извършват строителните дейности, е на стойност 189 хил.лева и се осъществява с безвъзмездна финансова помощ по Местната стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла-Каварна-Балчик по мярка “Развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.

На територията на община Шабла това ще бъде единственият функциониращ пазар за риба, риболовни принадлежности и лед. Всеки един от секторите ще бъде оборудван според изискванията за качественото съхранение на рибните продукти, но освен за съхранение се предвижда и продажба на лед на рибарите за същите нужди.

На първата копка присъстваха кметския екип на общината, собственикът на строителната фирма-изпълнител „Поли Йорд“ ЕООД Йордан Йорданов, управителят на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик Нелко Йорданов и граждани. Кметът на Шабла проф. Райна Бърдарева изрази задоволство, че втората част на пазара най-сетне започва да се гради и изля менче вода пред строителите, за да е спорна работата им.