Общинския съвет на Шабла утвърди програма за развитие на туризма в общината през периода 2015-2020 година. Основните цели на програмата са са увеличаване дела на балнео, спа и уелнес туризма, насърчаване развитието на сувенирната индустрия, изграждане на цялостна туристическа маркировка, промотиране на местния туристически продукт на стратегически нови и бързоразвиващи се пазари.

В Програмата се посочват силните страни на региона на Шабла – уникални природни ресурси, наличие на дълга пясъчна ивица край морето, минерални извори, лечебна кал, добри предпоставки за развитие на алтернативни форми на туризъм, богато културно-историческо и етнографско наследство и др.

В програмата се предвижда изграждане на център за калолечение край Шабленска Тузла

Сред основните негативни фактори обаче са неясния статут на проекта за Общ устройствен план на община Шабла, ограничените възможности за самофинансиране в областта на туризма, слаборазвитата търговска мрежа и услуги, затрудненото медицинско обслужване в курортните зони, липсата на разнообразие от атракции за туристите, недостатъчната леглова база от различен тип, липсата на канализационна мрежа с изключение на централната част на Шабла.

Заплахите пред развитието на местния туризъм са свързани предимно с обезлюдяването на района и недостатъчния интерес на стратегически инвеститори към него, се казва в документа.

Сред най-важните приоритети в туристическите дейности на община Шабла за текущата 2015 година са създаване на Туристически информационен център в Шабла и изграждане на тротоари по основни улици в Шабла и селата Крапец, Горун, Ваклино и Дуранкулак.

Предвижда се още проектиране и изграждане на музеи на открито на Големия остров в Дуранкулашко езеро и Фара на нос Шабла. В тази връзка, в партньорство с Румъния ще се кандидатства с проект от трансграничното сътрудничество „Големия остров – Дуранкулашко езеро”. Освен това ще бъдат направени постъпки за изграждане на център за калолечение на Шабленската тузла и на басейн с минерална вода на СО „Кария”.

Сред другите цели на програмата са проектиране на исторически музей и картинна галерия в Шабла, изграждане на базар на занаятите и на пазар за продажба на местна продукция в село Крапец. За обезпечаването на дейностите от Програмата за развитие на туризма се разчита предимно на финансиране по европейски програми и по-малко на собствени средства и приходи от такси.

Целият тект на документа може да намерите тук.