Един от последните проекти на Общинска администрация – Шабла е този за изграждане на балнеоложки комплекс в близост до Шабленска Тузла.  Да се експлоатират регионалните природни дадености така, че те да станат предпоставка за популяризирането на Шабла като туристическа дестинация и едновременно с това да се подобри качеството на живот на жителите от общината – това е формулата, по която местните управленци регулярно търсят успешно разгръщане на своите идеи.

Както местните, така и гостите на най-северното ни черноморие отдавна знаят, че соленото езеро-лагуна край Шабленския къмпинг образува уникална по своя състав висококачествена лечебна кал. Много преди да бъдат направени проучвания за нейния химичен състав, водени от мълвата за оздравителното ѝ действие, от близо и далеч идват желаещи я използват. Експертната оценка, направена от Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация в София, само дава научна обосновка на фактите. Пробите доказват, че шабленската кал е незаменима при лечението на редица заболявания като артрит, дископатия, плексит, контузии, фрактури, дори и псориазис. Според специалистите към днешна дата запасите от ценната суровина са около 230 хиляди тона. Разумното черпене от находището би било благоприятно и за самото езеро, тъй като неексплоатирането на калта води до драстично намаляване на водното огледало и застрашава езерото от пресъхване.

Община Шабла вече има разработен план за създаването на лечебната база, като визията за нея е тя да работи целогодишно и да предлага пакет от балнео-, спа- и уелнес услуги. Концепцията включва оборудване с модерна техника, назначаване на квалифициран персонал, обособяване на басейн, парна баня и сауна. Предвидено е евентуалният център за калолечение да бъде изграден върху два изоставени и безстопанствени имота, които са частна държавна собственост. Тъй като общината няма необходимия финансов ресурс, центърът ще трябва да бъде обезпечен финансово от държавата.

Миналата седмица кметът проф. Райна Бърдарева запозна народните представители от област Добрич с проекта и потърси съдействието им за неговото реализиране. Подготвени са писма до председателя на Комисията по здравеопазване, както и до Министъра на здравеопазването и Премиера. Ако на проекта бъде дадена зелена улица, ползите за региона са много и в различни насоки – както по отношение разпознаването на Шабла като уникален здравен център, така и във връзка с намаляване на безработицата, тласък на еко-туризма, отваряне на нови възможности пред малкия и среден бизнес.

Лечебната кал в Шабленска Тузла за момента остава почти неизползвана