Тези дни беше публикувано едно представяне на спорта в Шабла във видеорепортаж на журналистите от Дон Балон. Видеото започва с малко информация за античната история на града и Шабленския Фар та до обявяването на Шабла за град на 27.08.1969. После естествено се обръща внимание на изпълнената със занчими успехи, спортна дейност в града, както и на изявените спортисти започнали развитието си от Шабла. За настоящото състояние на спорта в Шабла говорят:

  • МАРИЯН ЖЕЧЕВ – ЗАМ.КМЕТ ФИНАНСИ И ОТГОВОРНИК ЗА ЗВЕНО КУЛТУРА, СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ШАБЛА
  • ДИМИТЪР ФРАНГОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИЯ В
  • ДИМО ФИЛЕВ – СТ. ТРЕНЬОР ПО ФУТБОЛ ВЪВ ФК НЕФТЯНИК И ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ФК НЕФТЯНИК.
  • ДЕЯН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ШАХМАТЕН КЛУБ ХАРМОНИЯ
  • ЖИВКО ЯНЕВ – СТ. ЕКСПЕРТ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ КЪМ ОБЩИНА ШАБЛА
  • КАЛИНКА ЦАНЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СК ПО БАДМИНТОН И БАСКЕТБОЛ КАРИЯ