Кметицата на община Шабла пред вестник Стандарт за приоритетите в развитието на общината и за очакванията от Европроектите за новия програмен период

Проф. Бърдарева, годината бе трудна предвид политическата обстановка в страната. Как се отрази това на община Шабла?

Разединението на българския народ е основният белег на политическата обстановка през 2014 г. То като формула превърна отчаянието в трайна представа за демокрацията. Община Шабла не пострада физически, но като властова структура е повлияна от административната суматоха и циклично припознаване на нови министри, от спрените преписки и забавени анекси. Добре, че природата ни пощади. Казвам го с надежда и умилна благодарност.

Полезни ли бяха оперативните програми от програмен период 2007-2013 и какво направи община Шабла по тях?

Европейските програми стриват различията, но не ни изравняват. Разрушението е в основата, а то означава и противопоставяне. Пак то ни направи чужди на урбанистичната система, а сега я възстановяваме. Със средства от Програмите за развитие на селските райони (ПРСР) и по рибарство реконструирахме водопреносната мрежа на четири села – Дуранкулак, Ваклино, Крапец и Езерец, обновихме сградата на читалище “Зора 1894″ в Шабла, “Големия остров” в Дуранкулашко езеро, крайбрежната зона на с. Тюленово, символа на общината – Фара. Започна естетизацията на централния градски площад, както и подмяна на тротоарната настилка на входната артерия. Общата им стойност доближава 11 милиона лева. Вече е ред на стадиона и прилежащите му площи.

 Широк и осмислен е контактът на местната инициативна рибарска група (МИРГ) за трите общини – Шабла, Каварна, Балчик. Усвояваме средства, равни по обем. Така доставихме специализирана техника за почистване на плажната ивица, организирахме второто издание на “Празника на плодородието” на 14 септември – Кръстовден, построихме “Работилница за деца” в Зеления образователен център. Ще строим рибен пазар в Шабла и басейн в селищно образувание “Кария” до Фара.

Привлекателни, предвид бързото им изпълнение, са проектите по ПУДООС – 4, по “Красива България” – 1, по административен капацитет – 2. Редом са построените от инвеститор спортни площадки в Крапец, Езерец и Шабла. Така от новата ориентация – европроектите, ще усвоим около 20 млн. лева, равни на бюджета на общината за четири години.

Какви са очакванията на Шабла по отношение на новия програмен период?

Вглеждаме се в програмите за икономическо и културно инвестиране и за туризъм. В съответствие с профила на общината най ни прилягат тези за селските райони и по рибарство. В другите се вписваме по-незабележимо.

Какво трябва да бъде променено в законодателството, за да се развиват ефективно и малките общини?

 Законите често причиняват смущения. Зависимостта е изразена по много начини – нарушени пропорции, наукообразни формули, менящи се правила. Без колебания през 2015 г. община Шабла ще влезе в орбитата на културния туризъм. Пътят е необичаен – от залива на с. Тюленово, омайващ с танца на делфините, през Фара и съприкосновените с него пирамиди по уникален проект до Зеления образователен център в Шабла, който толерира грижата за природата, и най-сетне “Големия остров” в Дуранкулашко езеро и Езерния му град, познал благоволението на боговете. И ако това е автентичният продукт, делът е на премиера г-н Бойко Борисов. С визитата му през 2012 г. община Шабла получи своя остров, три десетилетия териториален придатък на Добрич и Тузлата, сега с план за управление. Започва строителството на естакадата, маркера за икономическата зона на България.

 В края на годината – каква е равносметката и какъв бюджет ще бъде заложен за 2015 г.? Кои са неотложните проблеми за разрешаване и какво не успя администрацията да направи?

Символично погледнато, годината е цъфтеж над бездна – обновление на селищата, по-широк хоризонт за културата, уплътнени традиции и 18% безработица. При това положение общината губи сила и влияние. Нужна е стопанска дейност. Тузлата, с лечебната й кал, е чудодейното място за държавна инвестиция. С последици е и бюджетът – минус много. Обявихме стагнация в част от дейностите. Залагаме на подготовката на проекти. Неотложна задача е разкриването на филиал на социалния патронаж, на Център за обществена подкрепа, на укрепване на морския бряг край Крапец и Шабла, асфалтиране на улици, довършване на две църкви, изпълнение на проекти.

Сред първите проекти от отминалия програмен период реновирани с Европейски средства е градския парк на Шабла