След повече от година Добричкият окръжен съд излезе с решение по казуса по придобитите чрез заменки пясъчните дюни край Шабла. Магистратите постановиха, че дружеството „Литекс пропърти“ ЕАД трябва да върне на държавата 11 имота с обща площ 103 249 кв. м, като искът за други пет имота с площ от 75 616 кв. м не е уважен, съобщава „Стандарт“.

Както може би си спомняте делото бе образувано по иск на държавата с които се изискаха обратно заменените дюни край Шабленска тузла и Къмпинг Шабла от дружествата „Джитрейд“ ЕООД – Ловеч и „Литекс пропърти“ ЕАД – София, които стопанисваха имотите. Искането е да бъдат обявени в нищожност договорите от 3 юни 2005 г., по силата на които е извършена замяна на два имота – частна държавна собственост, в землището на Шабла. Тогава договорът е подписан от началника на Национално управление по горите като продавач и „Джитрейд“ ЕООД като купувач.

Вторият иск е да се признае, че образуваните 16 поземлени имота при разделянето на двата имота – предмет на договора, са собственост на държавата и „Литекс пропърти“ ЕАД трябва да предадат владението й.

Институцията настоява, че замяната е в нарушение на Закона за държавната собственост и на конституцията, тъй като въпросните имоти са пясъчни дюни, част от крайбрежната плажна ивица, която е публична държавна собственост, а не гори, както се твърди в договора. Делото бе заведено през 2012 г., когато областен управител на Добрич бе Желязко Желязков. Настоящият губернатор Недко Марчев заяви, че търговските дружества се свързват с името на Гриша Ганчев. Преди време чрез свои фирми бизнесменът бе заявил инвестиционно намерение за изграждане на голф комплекс и ваканционно селище, но до реализирането им не се стигна.


Въпросните имоти са маркирани в бежово на картата