Първата копка на проекта за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на селата Ваклино,  Дуранкулак, Езерец и Крапец беше направена на 17.05.2014.  На събитието присъства бившия премиер Бойко Борисов, депутатите от ГЕРБ Томислав Дончев и Румен Иванов, кмета на  Шабла проф. Райна Бърдарева  и председателя на ОбС Живко Спасов.  Всички те заедно с кметския наместник на Крапец – Димитър Марчев грабнаха кирките за първата копка на проекта за подмяна на водопроводната мрежа, който е на стойност 5 022 766.35 лв. без ДДС и се финансира по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Очаква се реализацията на реконструкцията да доведе до намаляване на загубите на питейна вода които стигат до  90%.  и повишаване качеството на подаваната вода за пиене. Ще бъде изградена качествена, съответстваща на всички стандарти в областта и незастрашаваща здравето на населението водоснабдителна мрежа в общината.

 

Работата по проекта трябва да бъде завършена за половин година, но г-н Борисов в типичния си стил поиска обещание от шефа на фирмата изпълнител  „Хидрострой“ АД гр. Варна  Николай Пашов срока да бъде съкратен до края на Септември 2014.

Тържеството завърши с фолклорна програма, в която участваха децата от ТК „Бърборино”, към НЧ ”Зора 1894”, Шабла, танцов състав „Карапчанка” при читалището в село Крапец и фолклорна група при Клуба на пенсионера в същото село.