Община Шабла изпрати възражение срещу проекта на заповед на Министерство на околната среда и водите за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било”. То е адресирано до председателя на парламентарната комисия по околната среда и водите Петър Корумбашев, до министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и до еврокомисаря по въпросите на околната среда Янес Поточник.

В аргументираното от общината становище се посочва, че предвид опасността от стартиране на съдебна процедура от Европейската комисия срещу България, по повод сигналите за изградени ветропаркове в община Каварна, МОСВ предлага определяне на нова защитена зона за птици, като част от пакета от мерки, но без да са налице изнесени по официален ред данни, за направено от Комисията искане за допълнителни защитени зони. Целта на определяне на тези допълнителни защитени зони е опазване на местата за хранене на червеногушата гъска, която гнезди и се храни в района край езерата на Шабла и Дуранкулак, също защитени зони, но предложената зона „Било“ дори не граничи с тези територии.

Според експертите на общината предложената защитена зона не осигурява защита на основните хранителни местообитания, като 40 % от териториите, в които има научни данни, че се хранят водолюбивите птици и по специално червеногушката и малката белочела гъска са оставени без защита. Освен това, в района се наблюдава миграция в много ниска степен и научните изследвания доказват че защитената зона не е съществена част от миграционния път Виа Понтика. Предложената зона не оправдава поставените цели и не отговаря на поставените критерии за избор. Още повече, че в Добруджа има територии с много по-добри характеристики от териториите от община Шабла, включени в защитена зона „Било”.

В становището от кмета на община проф. Райна Бърдарева, се посочва, че „определянето на границите и обявяването на зоната за защитена от компетентния орган се извършва при явна непрозрачност, и нежелание за комуникация с органите на местната власт”, проведено обществено обсъждане, а засегнатите общини не са уведомени по никакъв начин и др. Според кмета, умишлено и целенасочено се блокират огромни територии от общината, което прави невъзможно развитието й и се игнорират очевидни икономически реалности в разрез на европейските директиви. Тя предлага включените части от землищата на селата Черноморци, Смин , Ваклино и Твърдица да отпаднат от зона „Било”.