Градският площад в Шабла ще бъде обновен, съобщават от общината. На 6-ти декември, кметът на общината проф. Райна Бърдарева подписа договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, по проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад, и околното пространство на гр. Шабла” на община Шабла, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Финансовата помощ е в размер на 1 509 745, 34 лв. и представлява 100 % от одобрените, и реално извършени разходи, като предвиденият срок за изпълнение на проекта е до 15 юли 2015 година.Кметът на града проф. Райна Бърдарева е подписала договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното пространство на Шабла”. Проектът е спечелен по Програма за развитие на селските райони и е на стойност 1 500 000 лева.

Проектът предвижда подмяна на настилките, подмяна на уличните осветителни тела, изграждане на парково осветление, изграждане на подобекти, подмяна на преминаващи подземни инфраструктури, изграждане на резервни подземни трасета, обзавеждане и оборудване на пространството. Ще бъде оформено открито площадно пространство пред паметника на площада, форум, декоративен фонтан, перголна алея, водна каскада, паркинг, място за разполагане на временна сцена, озеленени площи.