В двора на Зеления образователен център започнаха строителни дейности, които са част от изпълнението на проект „Залог за бъдещето“, финансиран по мярка от Стратегията за местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” на Република България, финансирана чрез Европейския фонд за рибарство, за програмен период 2007-2013 г.

Проектът предвижда, да се изгради лятна работилница на открито, както и да се проведат две кръжочни форми – по риболов, и апликация с морски дарове. Изпълнител на строително монтажните работи е варненската фирма ”Кондор Комерс” ЕООД. Проектът е с продължителност 6 месеца и е на стойност 59 198 лв.