Пътуващата фотоизложба на БДЗП за заплахите пред които е изправен царският орел в България е на посещение в Шабла от началото на май. Разказът в снимки, който представя съдбата на световно застрашената птица, бе подреден в Зеления образователен център в града.

Шабла е седемнадесетата спирка на пътуващата фотоизложба. Тя бе открита в края на 2010 г. и за първи път бе показана в подлеза на метростанция „Софийски университет”. След това бе изложена в Националния природонаучен музей в София, а пътешествието й продължи в градовете Враца, Габрово, Сливен, Ямбол, Копривщица, Казанлък, Русе, Тополовград, Пловдив (където имаше две спирки – Пловдивския университет и Природонаучния музей в града), Маджарово, Кърджали, Бургас и Пазарджик.

Фотоизложбата ще ви запознае със заплахите, пред които е изправен царският орел в България и за дейностите за предотвратяването им в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура 200 в България”, изпълняван от БДЗП с финансовата помощ на ЕС. Изложбата цели да фокусира общественото внимание и да повиши информираността за този застрашен вид, както и да привлече повече поддръжници за опазването на българската природа.