От пресцентъра на Окръжен съд – Добрич съобщиха че се разглежда гражданско дело, образувано по искова молба на държавата, представлявана от областния управител на Добрич, срещу „Джитрейд” ЕООД – Ловеч и „Литекс пропърти” ЕАД – София.

Иска се да се обяви нищожността на договор от 3 юни 2005 г. за замяна на два имота – частна държавна собственост, в землището на град Шабла. Те са с площ 75 614 кв.м и 103 246 кв.м. Договорът е сключен между началника на Национално управление по горите като продавач и „Джитрейд” като купувач. С втори иск се настоява да бъде признато, че 16 поземлени имота, образувани при разделяне на двата имота – предмет на договора за замяна, са собственост на държавата. Иска се също „Литекс пропърти” ЕАД да бъде осъдено да предаде владението им. Всеки от трите иска е оценен на стойност 487 631 лева.


Въпросните имоти са маркирани в бежово на картата

Единият терен е разположен между морето и земеделски земи и граничи с къмпинг „Добруджа” и почивни станции. Другият се намира между морето и Шабленската тузла, граничи с къмпинг „Добруджа”, а южната му част попада зад оградата на военния полигон. В исковата молба се посочва, че спорните имоти са изключителна държавна собственост. Замяната, осъществена по отношение на тях, противоречи на Закона за държавната собственост и на Конституцията. Твърди се, че имотите представляват пясъчни дюни, част от крайбрежната плажна ивица, която е публична държавна собственост.

Според ответниците заменените имоти са представлявали гора и поради това не са били нарушени императивните норми на Конституцията и действащото законодателство. Те настояват, че са действителни и всички извършени впоследствие сделки с имотите, в резултата на което „Литекс пропърти” ЕАД е станал техен собственик.

Според собственика на имотите това тук са били гори преди 7-8 год.

По искане на държавата Окръжен съд – Добрич допусна да бъде изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза, която трябва да установи границите, площта, предназначението и начина на трайно ползване на имотите, да определи чрез преки геодезически измервания и наблюдения, съставляват ли тези имоти пясъчни дюни и т.н.

По настояване на ответниците, освен геодезист съдът ще назначи за изготвянето й и вещо лице – лесовъд.

Делото е отложено за 23 април 2013 г., допълват от съда.