Градския парк в Шабла скоро ще  се превърне в приятно място за отдих чрез проекта, финансиран по Мярка 322 от Програмата за развитите на селските райони. Припомняме че на 23 април 2012 година бе направена първата копка и открита строителната площадка. За естетизацията на парка ще бъдат инвестирани 1 041 804 лв, като изпълнител на дейностите е „Хидрострой” АД град Варна.

За вестник „Изгрев” строителният техник на обекта Динко Бакалов съобщи, че строителните работи са в график и вече 60% от тях са изпълнени. Готова е детската площадка, паркинга, предстои асфалтиране на пешеходните и велоалеите, които са подготвени за това.

В ход са довършителните работи по главната алея, ажурната ограда и водното огледало.

Бакалов посочи, че получава пълно съдействие на общината при реализацията на проекта.

Дейностите се извършват от работници на главния изпълнител, но са наети и хора от общината, като общи работници и охрана на обекта.

Техническият ръководител изрази уверение, че обновлението и естетизацията на градския парк ще приключи в договорирания 4 месечен срок, за което според него са налице всички предпоставки.

park-shabla-rabota