На 23 април от 11.00 часа кметът на община Шабла, проф.Райна Бърдарева,  и изпълнителният директор на „Хидрострой” АД – Варна, Николай Пашов направиха първата копка, с което бе открита строителната площадка на обект „Обновление и естетизация на градски парк” в Община Шабла, финансиран по Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони.
Преди това проф.Бърдарева благодари на присъстващите, за това, че са уважили събитието и посочи, че денят е прекрасен за едно добро начало, каквото е обновлението на градския парк. Тя изрази увереност, че след 4 месеца, когато обектът ще бъде готов, Шабла ще има едно красиво и приятно място за отдих, като добави, че от всички нас зависи и да го опазим.

Изпълнител на дейностите залегнали в проекта е „Хидрострой” АД-Варна, а средствата в размер на 1 041 804 представляват 100% от одобрената инвестиция за реализация на проекта.

park-shabla-obnovyavane

снимка в-к Изгрев

Срокът за изпълнение на поръчката е четири месеца и започва да тече след откриването на строителната площадка.

Проектът предвижда цялостно обновяване на територията, която е организирана в няколко зони. Създадената в средата на парка Централна представителна зона, условно го разделя на две части-северна и южна. Оформена е двойна алея и водно огледало. В западна посока е ситуирана лятна сцена, край която се предвижда площадно пространство с пейки и свободна площ за поставяне на допълнителни седящи места. В зоната за майки с деца ще има игрални комплекси за малчуганите от 3 до 6 и от 4 до 11 години. За Спортната зона са резервирани тревни площи в северната част на парка. Предвижда се изграждане на игрище за мини-футбол и два тенис-корта, които са предмет на друг проект. Авторът на проекта е предвидил и т.н. “тиха зона” в южната част на парка, където ще бъдат оформени и места за пикник.

Велосипедната алея ще бъде най-дългата в парка, проектирана с вход и изход през двата прилежащи паркинга, без да пресича пешеходните алеи и централните пространства и да създава условия за злополуки. Проекта предвижда изграждане на два паркинга, единият от които ще обслужва преди всичко спортната зона, а другият е в близост до централния вход и е с повече паркоместа.

Проектът предвижда още запазване и осъвременяване на ценните дървесни видове, които съществуват сега в градския парк, както и ново залесяване и озеленяване на терена.