На 7-ми декември в град София в Министерството на околната среда и водите се е състояла среща във връзка с Общия устройствен план на община Шабла, информират от община Шабла . Срещата е била по настояване на новоизбрания кмет на общината проф. Райна Бърдарева.

Целта й е била да се изяснят причините за забавяне на процедурата по приемането на плана. В нея са участвали експерти от МОСВ, МРРБ, главният архитект на община Шабла Татяна Нейкова, проектантският екип, представители на екологична мрежа Натура 2000, природозащитни и неправителствени организации.

Предстои отстраняване на всички забележки, документални и фактологични несъответствия, причинили забавянето на ОУП.

Очаква се заместник-министърът на околната среда Евдокия Манева да посети община Шабла по покана на проф. Бърдарева.