raina-bardareva-kmet-shabla-2011Госпожо  Бърдарева,  честито! На 7 ноември 2011 година Вие официално поехте поста кмет на  община Шабла. Кое е  първото,  което ще  кажете на  шабленци,  вече  от  позицията на градоначалник?

Р.Б- Ще им кажа да са спокойни.  Тръгваме  към  утвърждаване името на Шабла, ще се стремим да вдигнем духа на всички в Общината и съответно,  първото  и  най-важно нещо,  да  осигурим  работни места. Открояват  се вече  такива  инициативи,  те  са  разнопосочни, но  скоро ще  стане ясно, в какво направление има точно възможности.

Кои  ще  бъдат  приоритетите  в  бъдещото Ви управление ,  с  какво ще  се  захванете  в  началото  на мандата?

Р.Б- Едно от важните неща в момента, предвид финансовото  състояние  на  Общината е,  да  се установят  приходите  или  възможност  за  приходи. Имам  предвид,  че  не  всичко е  събрано  като  данъци,  за  да  можем  да решим някои много  бързи  въпроси. Освен  това много  силно  съм  смутена  от един факт, който има отношение  към  здравословното  състояние на хората в рамките на Общината и трябва да се предприемат категорични стъпки и мерки,  за да  се предотвратят евентуални  лоши  последици.  Това  ще  бъде  отразено  в социалната  програма.  Имам предвид  и  Стратегията,  която
е приета за времето 2011-2015 година.  Освен  това ще  се  наложат според мен и по-категорични  мерки.  Те  са  свързани със  здравния  статус  на  ромското население, на стандарта им на живот,  бих  казала лош и  задълженията  от  човешка гледна точка.

Не  по-малко  важен  е  и  въпросът за инвестициите и разбира се влизането на държавни  средства.  До  този  момент от  предварителни  разговори става  ясно,  че  Общината  с нейно  участие,  чрез  земя  би
могла  да  подбуди  идеята  за построяване  на  санаториум, не  далеч  от  Тузлата,  с  оглед ползването на калолечението и дом за стари хора в село Ваклино.  Споменавам  тези  два факта,  предвид  това,  че  те  са записани  в Държавната  социлна  стратегия,  но  могат  да останат  там,  ако  не  се  тръгне към решаването им. Освен това трябва да се има предвид  продължаването  на инфраструктурните  проекти, тъй като става ясно, че някои от тях са от възможностите, които се  определят  от  общия  брой на  жителите  на  съответната община, става дума за тези по мярка  321  от  ПРСР.  Трябва  да се  продължи  канализирането,  а  това  моментално ще  се отрази и на визията на града, главните улици, асфалтирането. И още много други проблеми бих посочила, но може би този,  който  в  никакъв  случай
не  е  за  подминаване,  са  вълненията около  структурата на общинската  администрация.

Позволявам  си  да  кажа,  че политически  чистки  или  размествания няма да  се правят, че  администрацията  започва да функционира с този състав, който  е  в  наличност.  Вероятно ще има някои промени на сливане  или  прехвърляне  на разни отговорности, но житейската  съдба  на  никого  няма да  бъде  решавана  от  лични предпочитания  или  подшушнати  мисли.  Затова  е  редно може  би,  да  спомена  и  това, че има едно разпореждане на вицепремиера  на  Република България,  Симеон  Дянков  за съкращаване  на  щата  на  общинските  администрации  и тези съкращения са в рамките на  15%. Те неминуемо засягат този състав. Ще видим как нещата  ще  се  пререшават,  без да  изпадаме  в  грубост  или  в отнемане  на  възможността да  се  работи.  Това  е  въпрос, който  ще  бъде  решен  в  рамките  на  дни,  с  назначаването на  заместник-кметове  и  одобряването на кметските наместници.  Тъй  като  този  въпрос за  кметските  наместници  е еднакво  важен,  си  позволих за себе си и за екипа с който  ще  работя,  да  изведа  напред няколко критерия за  това кой може и трябва да остане такъв, или да бъде приобщен като такъв. Един от критериите, който вероятно ще бъде наложен от общественото мнение, не казвам  натиск,  е  кандидатите  и одобрените да са под прага на
пенсионната възраст.

Има  се  предвид,  че  списъкът  на  момичетата  и  момчетата  с  висше  образование е  доста  голям  и  че  трябва  да се  търси  една  предварителна стъпка и възможност за включването им  в  управлението  на Общината. Освен това, би било добре, ако  тези хора са от съответното  населено място,  да бъдат по-мобилни, тъй като зимата  се  задава  и  фактически те  се  явяват,  освен  връзката и  хората  които  решават  елементарните  материални  проблеми, дори ако става дума за хляба. Разбира се, ще се има предвид  още  един  критерий  „за приемственост”, да не се оголват  селищата.  Всеки,  който отговаря  на  предходните  два критерия ще  остане  на  същото  работно  място.  Кметските наместници  са  се  доказали  и имат  одобрението  на  хората, с които работят. И разбира се един  критерий,  по  който  се умува и ще се умува, на какъв брой жители като минимум се полага  един  кметски  наместник, защото има села с 5 и  10 жители.  Обсъжда  се, дали  те да  не  се  обединят  и  това  да е  привилегия  на  един  човек, но  все  още  тези  критерии  са плаващи  и  тепърва  ще  бъдат утвърждавани.

Госпожо Бърдарева, какъв стил на управление ще приложите, за да стане реалност заложеното в програмата Ви?

Р.Б-  Досегашната  ми  дейност  е  била  такава,  че непрекъснато  комуникирам  с  хора. Не мога  да  се  променя  единствено  заради  това,  че  имам 40 години педагогически стаж, освен  това  по  нрав  съм  така ва.  Свикнала  съм  да  работя в екип,  единоначалието  уважавам като такова, но не препоръчвам  като  метод  на  управление.  Вероятно  някъде  ще се наложи да бъде ползвано. Научих се да изчитам всеки документ и тогава да му давам ход,  тъй  като  недоглеждането води  до  сериозни  проблеми.

Гражданите могат да разчитат за  прием  и  достъп  по  всяко време,  не  съм  от  тези,  които държат  на  тежката  йерархия приемен  ден,  записвания  и всякакви други, обидни за взаимоотношенията между  хората маневри и наложени принципи. Така че, всеки, който има нужда от среща с мен може дасе възползва, но моето верую е,  че  ако  искаш  нещо  трябва да го представиш в писмен документ, за да имаш очаквания. Иначе казано само така на четири очи или на площада, или някъде  другаде,  не  се  счита за  официален  разговор  и  не може да бъде търсено официално решение и отговор.

Димитричка Иванова, в-к Изгрев